2021-12-05 06:48Pressmeddelande

Årets volontär gör stor skillnad för hbtqi-personers rättigheter

William Stenvall Zetterström, RFSL Jämtland Härjedalen, har utsetts till Årets volontär 2021 av Volontärbyrån.William Stenvall Zetterström, RFSL Jämtland Härjedalen, har utsetts till Årets volontär 2021 av Volontärbyrån.

William Stenvall Zetterström, engagerad i RSFL Jämtland Härjedalen, har i dag  på Internationella frivilligdagen utsetts till Årets volontär 2021 av Volontärbyrån. William får utmärkelsen för sitt engagemang för att motverka osynlighet och ensamhet för hbtqi-personer i sitt lokalsamhälle.

–Om man vill ha ett bättre samhälle så måste man se till att göra något själv, och då är ideellt engagemang ett bra sätt att förändra samhället på, säger William Stenvall Zetterström. Det bästa med mitt engagemang är den inspiration och pepp jag får från alla de personer jag möter i mitt engagemang – det gör att jag vill engagera mig mer och mer! Det känns stort att ha blivit Årets volontär och jag är ödmjuk inför det, eftersom jag vet att det finns så många fantastiska ideellt engagerade människor runtom i landet.

Den ideella verksamheten Volontärbyrån har bland fler än 150 nomineringar från föreningar över hela Sverige korat Årets volontär. Syftet med utmärkelsen är att på Frivilligdagen den 5 december uppmärksamma det ideella engagemanget i Sverige. Hela 51 procent av den vuxna befolkningen engagerar sig ideellt, och lägger i snitt 18 timmar i månaden på sitt ideella engagemang.

–Frivilligdagen ger oss möjlighet att sätta ljus på det enastående engagemang som finns i Sverige, säger Maria Alsander, verksamhetschef Volontärbyrån. Fler än fyra miljoner personer engagerar sig ideellt i Sverige och vi vill visa på vikten och värdet av det. William är en fantastisk representant för alla som varje dag gör skillnad i vårt samhälle. Vi fastnade för föreningens beskrivning av Williams engagemang för minoriteters rättigheter, och att han genom sitt ideella arbete lyckats femdubbla föreningens medlemsantal.

Volontärbyråns motivering:

Som Årets volontär har William skapat makalösa förutsättningar för RFSL Jämtland Härjedalens arbete med att motverka osynlighet och ensamhet för hbtqi-personer i regionen. William har länge kämpat och stått upp för minoriteters rättigheter. Genom att modernisera föreningens sätt att kommunicera har han bidragit till att synliggöra arbetet för hbtqi-personer, och tack vare Williams engagemang har föreningen lyckats öka medlemsantalet till det femdubbla. Williams engagemang inom samefrågor har också bidragit till att fler personer har inkluderats  i föreningens aktiviteter.

Det ideella engagemanget är viktigare än någonsin. Det handlar om att vi står upp för demokrati och mänskliga rättigheter och att vi tillsammans bygger gemenskap, tillit och medmänsklighet. William personifierar och representerar Sveriges fyra miljoner ideella, i en tid när det ideella engagemanget mer än någonsin förtjänar att lyftas och hyllas.

För mer information, kontakta Anna Snell, telefon 073 554 23 23, anna.snell@volontarbyran.org

Fakta

Årets volontär delas ut av den ideella verksamheten Volontärbyrån, för att uppmärksamma det ideella engagemanget i Sverige.

Internationella frivilligdagen infaller årligen den 5 december, och uppmärksammar frivilligas arbete för ekonomisk och social utveckling. Dagen är en av FN:s internationella temadagar sedan 1985.

 

 


Om Volontärbyrån

Volontärbyrån hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra. Vi driver en förmedling av ideella uppdrag samt utbildar och stödjer föreningar i frågor om ideellt engagemang. Volontärbyrån bildades 2002 och har sedan dess varit ett stöd till föreningslivet i Sverige. Volontärbyrån är en ideell verksamhet inom Forum – Idéburna organisationer med social inriktning. Forum arbetar för att civilsamhället ska kunna verka för ett bättre samhälle. Hitta volontäruppdrag eller sök volontärer på www.volontarbyran.org

Kontaktpersoner

Anna Snell
Kommunikationsansvarig
Anna Snell