2021-12-09 06:15Pressmeddelande

8 av 10 kan tänka sig engagera sig ideellt

Foto: Henrik WaardahlFoto: Henrik Waardahl

Svenskarnas ideella engagemang är starkt. Åtta av tio svenskar kan tänka sig att engagera sig ideellt i en förening eller organisation och fyra av tio svenskar har engagerat sig under det senaste året. Det visar en ny undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Volontärbyrån, en verksamhet som hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra.

Den nya undersökningen, som tittat på i vilken omfattning svenskarna skulle kunna tänka sig att engagera sig ideellt respektive om man har engagerat sig det senaste året, visar på ett starkt engagemang hos svenska folket. Även om det är betydligt fler som kan tänka sig att arbeta ideellt jämfört med hur många som faktiskt gjort det.

– Att det är fler som kan tänka sig att engagera sig än som faktiskt gjort det under det senaste året kan till viss del förklaras av pandemin som inneburit begränsningar, framför allt för äldre. Men att så många har en positiv inställning innebär att det finns stora möjligheter för de organisationer vars verksamhet är beroende av ideella krafter. Behovet av personer som engagerar sig avtar aldrig, det ökar snarare, vittnar många av de organisationer vi har kontakt med om, säger Maria Alsander, verksamhetschef på Volontärbyrån.

Bland de tillfrågade i undersökningen uppger endast nio procent att de inte skulle kunna tänka sig att engagera sig ideellt. Undersökningen visar inte på några större skillnader geografiskt eller mellan män och kvinnor på frågan om man kan tänka sig att engagera sig. Bland de som uppger att de engagerat sig ideellt under det senaste året finns är däremot något fler män (43 procent) än kvinnor (36 procent).

Enligt Ersta Sköndal Bräcke Högskolas senaste befolkningsstatistik ägnade svenskarna hela 735 miljoner timmar åt ideellt arbete under 2019. Ett arbete som enligt en rapport från Statistiska Centralbyrån kan uppskattas till ett värde av 161 miljarder kronor, vilket motsvarar ungefär 3,2 procent av Sveriges BNP.

– Det ideella engagemanget är jätteviktigt. Det ger mening och livskvalitet till de individer som väljer att ge av sin tid och energi. Men det är även en enormt positiv kraft för vårt samhälle och skapar sammanhållning, bygger tillit och ger människor möjlighet att vara med och påverka, fortsätter Maria Alsander.

Utdrag ur undersökningen från Kantar Sifo:

  • 8 av 10 kan tänka sig att engagera sig ideellt i en förening eller organisation.
  • Bland dem svarar 39 procent att de absolut kan tänka sig det och lika många (39 procent) att de kanske kan tänka sig att göra det
  • 9 procent kan inte tänka sig att engagera sig ideellt och 13 procent uppger att de är osäkra eller inte vet om de skulle kunna tänka sig göra det.
  • 4 av 10 har engagerat sig ideellt i en förening eller organisation det senaste året.
  • Bland dem uppger 27 procent att de engagerat sig i en organisation medan 12 procent uppger att de engagerat sig i flera organisationer.
  • 60 procent uppger att de inte engagerat sig ideellt det senaste året.
  • 43 procent av tillfrågade män uppger att de engagerat sig ideellt under det senaste året, motsvarande siffra för kvinnor är 36 procent.

Sifoundersökningen genomfördes av Kantar Public mellan 8 och 11 november 2021. Frågorna som ställdes var ”Skulle du kunna tänka dig att engagera dig i en ideell verksamhet/förening/organisation?” och ”Har du under de senaste 12 månaderna engagerat dig ideellt i någon verksamhet/ förening/ organisation?”. Antalet respondenter var 1052 personer i åldrarna 18–79 år.

För mer information, kontakta gärna:

Anna Snell, pressansvarig Volontärbyrån, anna.snell@volontarbyran.org, 073 554 23 23.

 


Om Volontärbyrån

Volontärbyrån hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra. Vi driver en förmedling av ideella uppdrag samt utbildar och stödjer föreningar i frågor om ideellt engagemang. Volontärbyrån bildades 2002 och har sedan dess varit ett stöd till föreningslivet i Sverige. Volontärbyrån är en ideell verksamhet inom Forum – Idéburna organisationer med social inriktning. Forum arbetar för att civilsamhället ska kunna verka för ett bättre samhälle. Hitta volontäruppdrag eller sök volontärer på www.volontarbyran.org


Kontaktpersoner

Anna Snell
Verksamhetsledare och kommunikationsansvarig
Anna Snell