2015-01-21 11:17Nyheter

Reveal 2 - Nya länder, nya språk och nya ämnen när Eu-projektet får sin fortsättning

Volontärbyrån är en av tolv partners i Reveal 2. Projektet hade sin officiella lansering i Chieti, Italien den 10-11 December. Reveal 2 bygger på erfarenheter och resultat från Reveal, ett best-practice projekt som finansierades av Lifelong Learning Programme.

Syfte med Reveal 2 är att bredda projektet geografiskt genom att inkludera nya länder och nya språk och genom nya ämnen och specifika kurser för volontärsamordnare och volontärer i den ideella sektorn. Reveal-plattformen ska också göras tillgänglig för allmänheten genom öppna utbildningsplattformar på webben.

Projektet samlar tolv partners från 11 olika länder, Österrike, Belgien, Krioatien, Ungern, Italien, Polen, Spanien, Sverige, Turkiet och England. Projektet medfinansieras genom Erasmus Plus Programme av den Europeiska kommissionen. Inom Reveal 2 kommer 21 kurser i sju olika ämnesområden översättas till de olika språken som finns representerade i projektet.

Under kick-off mötet diskuterades upplägget och de aktiviteter som definiterats i projektet. På mötet togs även beslut kring layout av den nya webbsidan. Från och med nu kommer webbsidan att uppdateras med relevant information och innehåll.

Under mötet diskuterades projektledningsaspekterna och även hur spridningen av projektet ska ske för att säkerställa att alla inblandade partners har fått en tydlig bild över hur projektet ska genomföras under de två år projektet pågår.

För mer information om projektet, se www.revealvolunteering.eu/


Om Volontärbyrån

Volontärbyrån hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra. Vi driver en förmedling av ideella uppdrag samt utbildar och stödjer föreningar i frågor om ideellt engagemang. Volontärbyrån bildades 2002 och har sedan dess varit ett stöd till föreningslivet i Sverige. Volontärbyrån är en ideell verksamhet inom Forum – Idéburna organisationer med social inriktning. Forum arbetar för att civilsamhället ska kunna verka för ett bättre samhälle. Hitta volontäruppdrag eller sök volontärer på www.volontarbyran.org


Kontaktpersoner

Anna Snell
Verksamhetsledare och kommunikationsansvarig
Anna Snell