2015-04-30 09:13Nyheter

​Nytt kostnadsfritt utbildningsverktyg på webben för ideellt engagerade

null

För alla som engagerar sig ideellt eller som leder frivilliga i föreningslivet finns det nu kostnadsfria onlinekurser att förkovra sig i. Det är Volontärbyrån som inom ett europeiskt projekt har tagit fram kurser inom bland annat PR och kommunikation, ekonomi och volontärsamordning.

-Vår förhoppning är att såväl volontärer som de som samordnar och leder frivilliga ska ha nytta och inspireras av dessa kurser. Du väljer fritt vilka kurser som passar dig och dina utvecklingsbehov och du behöver inte följa någon speciell kursplan, säger Vanja Höglund, projektledare på Volontärbyrån.

Volontärbyrån deltar som representant för Sverige i Europeiska Kommissionens Erasmusprojekt REVEAL. Inom projektet har Volontärbyrån och de andra deltagande länderna tagit fram kurser som syftar till att kompetensutveckla volontärer och volontärsamordnare. Kurserna har tagits fram för att passa en bred målgrupp och många olika länder, men har anpassats till respektive lands förhållanden. Kurserna på svenska finns på projektets sajt: www.revealvolunteering.eu

Bakgrund till projektet

Volontärbyrån är en av deltagarna i projektet ”OER REVEAL 2” som startades av Erasmus+-programmet för Europeiska kommissionen. Nu har den europeiska portalen för de webbaserade utbildningarna öppnat. Projektet är en fortsättning på projektdel ett inom Reveal. Reveal är ett så kallat ”best practice-projekt” som började inom EU:s ”Lifelong Learning Programme”.

Kärnan i OER Reveal 2 är att att bredda programmet genom att inkludera nya länder och språk. Dessutom tillgängliggörs projektresultaten till allmänheten genom öppna digitala verktyg. Verktygen finns på Europeiska kommissionens portal "Open Education Europa". Syftet med plattformen är att presentera alla öppna utbildningsresurser inom Europa för elever, lärare och forskare.

För mer information om projektet och kurserna, kontakta:

Vanja Höglund, Volontärbyrån
E-post: Vanja.hoglund@volontarbyran.org
Telefon: 0703377897


Om Volontärbyrån

Volontärbyrån hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra. Vi driver en förmedling av ideella uppdrag samt utbildar och stödjer föreningar i frågor om ideellt engagemang. Volontärbyrån bildades 2002 och har sedan dess varit ett stöd till föreningslivet i Sverige. Volontärbyrån är en ideell verksamhet inom Forum – Idéburna organisationer med social inriktning. Forum arbetar för att civilsamhället ska kunna verka för ett bättre samhälle. Hitta volontäruppdrag eller sök volontärer på www.volontarbyran.org


Kontaktpersoner

Anna Snell
Verksamhetsledare och kommunikationsansvarig
Anna Snell