2013-11-05 10:29Nyheter

Idag hyllas de som gör det möjligt för andra människor att engagera sig ideellt!

null

Idag den 5 november är det den internationella volontärsamordnardagen

Ideellt engagemang skapas av människor tillsammans. Ofta finns en person som organiserar och håller i trådarna, på engelska är termen ”volunteer managers” och på svenska volontärsamordnare/ frivilligsamordnare. 

Sedan 1999 firas  volontärsamordnare på en bestämd dag, ”International Volunteer Managers Day” eller på svenska Internationella frivilligsamordnardagen, sedan 2008 firas dagen den 5 november. Dagen firas i  England, USA, Kanada, Australien, New Zeeland och Irland, Japan, Sydkorea, Singapore, South Africa, Israel och Tyskland, de länder som firar är i första hand organisationer som organiserar frivilliga på det sätt som man gör i de anglosaxiska länderna.

Två volontärsamordnare och deras vardag 
Anki Ahlman är volontärsamordnare på Ersta Diakoni sedan 6 år tillbaka och om varför "Volontärerna är guldkanten" på Ersta Diakoni. Läs mer>>

Per Norh, funktionärsansvarig på IK Sirius i Uppsala ger sina bästa tips om hur man skapar en gemenskap mellan volontärerna. Läs mer >>


Om Volontärbyrån

Volontärbyrån hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra. Vi driver en förmedling av ideella uppdrag samt utbildar och stödjer föreningar i frågor om ideellt engagemang. Volontärbyrån bildades 2002 och har sedan dess varit ett stöd till föreningslivet i Sverige. Volontärbyrån är en ideell verksamhet inom Forum – Idéburna organisationer med social inriktning. Forum arbetar för att civilsamhället ska kunna verka för ett bättre samhälle. Hitta volontäruppdrag eller sök volontärer på www.volontarbyran.org


Kontaktpersoner

Anna Snell
Verksamhetsledare och kommunikationsansvarig
Anna Snell