2014-11-05 15:10Nyheter

I dag tackar vi volontärsamordnare över hela Sverige

I dag vill vi hylla det ideella engagemanget och de personer som gör det möjligt för andra människor att engagera sig ideellt. För 15:e året i rad firas Internationella volontärsamordnardagen världen över för att hylla de personer som leder och samordnar frivilliga.

- Volontärsamordnarens roll i föreningen är viktig. Vi jobbar dagligen med att stärka volontärsamordnare och ser framför allt genom våra utbildningar hur viktig deras roll är för föreningens verksamhet, säger Marita Klasson, utbildningsansvarig på Volontärbyrån.


- I varje förening finns ofta en eller flera personer som håller i trådarna och som leder de frivilliga och samordnar frivilligverksamheten – vi kallar dem volontärsamordnare eller frivilligsamordnare, säger Marita.

Sedan 1999 firas volontärsamordnare på en bestämd dag, ”International Volunteer Managers Day”. Dagen firas i England, USA, Kanada, Australien, New Zeeland och Irland, Japan, Sydkorea, Singapore, South Africa, Israel och Tyskland, de länder som firar är i första hand organisationer som organiserar frivilliga på det sätt som man gör i de anglosaxiska länderna.

Om det ideella engagemanget i Sverige
I Sverige finns över 200 000 ideella organisationer, stiftelser och trossamfund. Varannan svensk engagerar sig ideellt i snitt cirka 16 timmar i månaden, vilket är mycket högt i ett internationellt perspektiv. Det ideella engagemanget i Sverige motsvarar cirka 400 000 årsarbetstider.

Om Volontärbyrån

Volontärbyrån hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra. Vi driver en förmedling av ideella uppdrag samt utbildar och stödjer föreningar i frågor om ideellt engagemang. Volontärbyrån bildades 2002 och har sedan dess varit ett stöd till föreningslivet i Sverige. Volontärbyrån är en ideell verksamhet inom Forum – Idéburna organisationer med social inriktning. Forum arbetar för att civilsamhället ska kunna verka för ett bättre samhälle. Hitta volontäruppdrag eller sök volontärer på www.volontarbyran.org


Kontaktpersoner

Anna Snell
Verksamhetsledare och kommunikationsansvarig
Anna Snell