2016-01-20 13:36Bloggpost

"Alla tjänar på att anställda får ägna arbetstid åt ideella uppdrag. Engagemang smittar."

null

Allt fler företag vill bidra med sina medarbetares tid i ett gott syfte, ofta genom volontäruppdrag på arbetstid. Företag ringer till oss på Volontärbyrån och frågar hur de kan engagera sina medarbetare i något som gör skillnad och som kan påverka samhället positivt. Företagen vill bidra, men har inte sällan en alltför vag idé om hur och var deras insatser behövs. Många söker något som en grupp medarbetare kan göra under en dag, eller är inte beredda att satsa tillräckligt för att få ett volontärprogram att lyfta. Samtidigt vill de allra flesta människor som engagerar sig för något göra det på längre sikt, men upplever i allt högre grad att de inte har tid. För företag som vill driva på samhällsutvecklingen råder det alltså just nu ett guldläge.

Socialt och miljömässigt arbete har på senare år blivit allt viktigare för företagen. Men varför angår volontärarbete svenska företag, ideellt engagemang är ju en fritidssysselsättning? För ett par år sedan visade en Gallupundersökning att 73 procent av de anställda i Sverige inte är engagerade i sina jobb. Det innebär problem för företagen i form av mindre lojala och produktiva medarbetare. En rad andra studier visar att medarbetare som engagerar sig ideellt även är mer engagerade på sina arbetsplatser. Ett exempel är en studie från University of Georgia som visar att medarbetare som är volontärer, antingen via jobbet eller på sin fritid, anstränger sig mer på jobbet. En annan undersökning som United Health Group genomfört visar att medarbetare som engagerar sig ideellt är mindre stressade och mer engagerade på jobbet. Engagemang smittar således. Medarbetare som får utföra volontäruppdrag på arbetstid är mer lojala och känner stolthet över sin arbetsgivare.

Uppmuntran av ideella insatser verkar vara en av nycklarna till att människor engagerar sig mer på sina arbetsplatser. Till exempel anser Skandia att företagets volontärprogram är en kraftigt bidragande faktor till en positiv intern kultur. Att Skandia har ett volontärprogram är idag en viktig faktor vid rekryteringar, där ett aktivt samhällsengagemang bidrar till att attrahera talanger. Programmet gör också att de som arbetar på Skandia känner sig stolta över sin arbetsplats. Att anställda får ägna arbetstid åt ideella uppdrag tjänar alltså alla på – företagen som får mer engagerade medarbetare, de ideella organisationerna som får fler frivilliga till sina verksamheter och de som arbetar på företagen, som får chans att leva i enlighet med sina värderingar och bidra till samhället. Dessutom får ideellt engagemang människor att må bra – det är alltså en folkhälsoinsats.

När Volontärbyrån och CSR i praktiken, ett analysföretag, i våras frågade över hundra svenska företag hur de ser på framtiden när det gäller volontäruppdrag på arbetstid svarade tre av fyra att de tror att det är ett fenomen som kommer att öka. Svenska företags medarbetare, engagemang och tid behövs. Volontäruppdrag på arbetstid ger ideella organisationer större chans att dels hitta frivilliga som kan komma på dagtid, som kanske har kunskaper och kompetens som saknas i föreningar, dels att komma i kontakt med fler frivilliga.

Balansen mellan jobb och fritid stöter på nya utmaningar och människor vill hitta något som tar ”lagom” mycket tid. Men ideellt engagemang måste få ta tid. Det tar tid att driva på stora samhällsförändringar, att tänka ut och skapa lösningar på samhällsproblem. Barnavårdscentraler, folktandvården och hemtjänsten är alla exempel på innovationer sprungna ur ideella föreningar. 

Dagens ideella föreningar jobbar febrilt med nutidens utmaningar. Några exempel: Kompis Sverige, Röda Korsets initiativ för att hjälpa nya svenskar in i samhället, Mattecentrum, som genom räknestugor vill öka mattekunskaperna i skolan, och Äldrekontakt, som vill råda bot på den ökande ensamheten bland äldre. Dessa föreningar är beroende av människor som ger av sin tid. Sverige är också beroende av ett starkt föreningsliv. Det skapar tillit och är en grund för ett demokratiskt samhälle. Alla sektorer behöver samverka för ett bättre Sverige. Genom att företag låter medarbetare ägna arbetstid åt ideella uppdrag och ett näringsliv som främjar människors engagemang i föreningslivet ökar möjligheterna att nå dit. 


Om Volontärbyrån

Volontärbyrån hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra. Vi driver en förmedling av ideella uppdrag samt utbildar och stödjer föreningar i frågor om ideellt engagemang. Volontärbyrån bildades 2002 och har sedan dess varit ett stöd till föreningslivet i Sverige. Volontärbyrån är en ideell verksamhet inom Forum – Idéburna organisationer med social inriktning. Forum arbetar för att civilsamhället ska kunna verka för ett bättre samhälle. Hitta volontäruppdrag eller sök volontärer på www.volontarbyran.org


Kontaktpersoner

Anna Snell
Verksamhetsledare och kommunikationsansvarig
Anna Snell