2016-04-19 15:01Bloggpost

30 volontärer hjälpte Ågrenska

null

Under måndagen var 30 volontärer på plats på Ågrenskas center för barn med sällsynta diagnoser och deras familjer. De hjälpte bland annat till med att måla fönster och att göra en landningsbana för rullstolar under en linbana. Volontärerna jobbar till vardags på AstraZeneca i Mölndal och lade en arbetsdag på sitt volontäruppdrag.

Det var femte året i rad som volontärerna ägnade en arbetsdag för att hjälpa Ågrenska att rusta sin ö inför sommaren, då hundratals barn tillsammans med sina familjer deltar i olika läger. Den ideella verksamheten Volontärbyrån, som förmedlar volontäruppdrag via www.volontarbyran.org, samordnade insatsen.

-Volontärernas engagemang betyder otroligt mycket för oss, säger Charlotte Tellermark, chef Ågrenska support. Deras arbetsinsats under måndagen var något utöver det vanliga och kommer att glädja så många barn och ungdomar framöver.

I år var det största projektet att göra iordning en landningsbana av grus, så att barn som sitter i rullstol eller använder rollator enklare ska kunna använda linbanan genom skogen. En grupp tillbringade dagen med att måla fönster, och en av volontärerna som gjorde det var Rebecka Vilhelmsson, chef för statistisk programmering på AstraZeneca.

-Det är fantastiskt att komma ut till Ågrenska och få möjlighet att bidra, säger Rebecka Vilhelmsson. Det ger väldigt mycket att få se effekten och resultatet av ens arbete så snabbt, och att få sådan uppskattning för vår insats. Jag tog med mig mitt team på åtta personer, och det här är ett fint gemensamt minne som vi tar med oss tillbaka till jobbet – det ger samhörighet. 

För mer information och kontakt med Ågrenska och AstraZeneca, kontakta:

Anna Snell, Volontärbyrån

Telefon 073 554 23 23

E-post: anna.snell@volontarbyran.org


Om Volontärbyrån

Volontärbyrån hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra. Vi driver en förmedling av ideella uppdrag samt utbildar och stödjer föreningar i frågor om ideellt engagemang. Volontärbyrån bildades 2002 och har sedan dess varit ett stöd till föreningslivet i Sverige. Volontärbyrån är en ideell verksamhet inom Forum – Idéburna organisationer med social inriktning. Forum arbetar för att civilsamhället ska kunna verka för ett bättre samhälle. Hitta volontäruppdrag eller sök volontärer på www.volontarbyran.org


Kontaktpersoner

Anna Snell
Verksamhetsledare och kommunikationsansvarig
Anna Snell