2020-11-16 16:12Pressmeddelande

Ytterligare begränsningar behöver följas av stödåtgärder

När regeringen återigen inför kraftiga begränsningar för bland annat allmänna sammankomster på serveringsställen är det naturligt att förslaget följs av stödåtgärder.

Regeringen föreslog tidigare idag att taket för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster sänks till max åtta personer. Samtidigt vill regeringen återigen införa ett tak för max antal gäster vid till exempel ett musikframträdande på en restaurang eller annan allmän sammankomst på ett serveringsställe.

 Dagens besked innebär ännu ett slag mot redan hårt drabbade företag och gör att behovet av fler stöd till besöksnäringen nu blir än mer akut. Visita har självklart full respekt för att covid-19 är en mycket allvarlig sjukdom som måste bekämpas, men när restriktionerna i praktiken innebär näringsförbud för många företag behöver de följas av omfattande stödåtgärder för att rädda jobb och företag, säger Stefan Lundin, chefsjurist på Visita.

- Trots att statistik visar att det inte förekommer någon omfattande smitta på serveringsställen vill regeringen åter införa regler som de själva dömt ut som orimliga. Serveringsställen är redan hårt reglerade vad avser åtgärder mot smittspridning och Visita ifrågasätter därför behovet av att ta bort detta undantag utifrån smittspridningsskäl, säger Stefan Lundin.

- Det framstår fortfarande som svårförståeligt att ett serveringsställe där det hålls distans mellan sällskap, gästerna sitter ned med mat och dryck och övriga smittskyddsregler följs anses bli mindre säkert ur smittspridningssynpunkt om någon uppträder i lokalen, avslutar Stefan Lundin.



Om Visita

Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar drygt 5 500 medlemsföretag med över 8 200 verksamheter. Bland våra medlemmar finns restauranger, hotell, campingar, nöjesparker, vandrarhem, spa-anläggningar, turistbyråer och skidanläggningar. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga uppgift att teckna branschens kollektivavtal, stödja Visitas medlemsföretag i att växa och utvecklas och driva för besöksnäringen viktiga frågor.