2019-01-31 15:11Pressmeddelande

Wallner-utredningen är straffbeskattning av jobbskapande

Utredningen ”Hållbart arbetsliv över tid” innehåller flera förslag som skulle slå mot jobb och tillväxt inom besöksnäringen. Förslagen innebär att färre skulle kunna gå från arbetslöshet till arbete.

 

I utredningen ”Hållbart arbetsliv över tid” finns förslag om att höja arbetsgivaravgiften för tillfälliga anställningar. Förslaget skulle innebära att julbordsrestauranger, konferenshotell, campingar eller andra verksamheter med kraftiga variationer i efterfrågan och därmed ett behov av tillfälliga anställningar beskattas hårdare än andra företag.

- Många av de här jobben fungerar som en fot in på arbetsmarknaden för människor som annars har det svårt att få jobb. Att just dessa jobb skulle straffbeskattas är helt fel väg framåt eftersom följden skulle bli färre jobb och en förstärkt tudelning på arbetsmarknaden, säger Jonas Siljhammar, vd Visita.

Tillfälliga anställningar fungerar också som en språngbräda in till tillsvidareanställningar och denna effekt är störst för utrikes födda.

- För bättre integration och att fler nyanlända ska få möjligheten att få sina första kollegor måste skatten på anställning sänkas, inte höjas, säger Jonas Siljhammar.

 

Utredningen föreslår också att turordningsreglerna i LAS skulle bli än mer stelbenta.

- Såväl politiker som arbetsmarknadens parter är överens om att modernisera och öka flexibiliteten i arbetsrätten. Det här förslaget går i motsatt riktning, säger Jonas Siljhammar.


Om Visita

Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar drygt 5 000 medlemsföretag med över 7 000 verksamheter. Bland våra medlemmar finns restauranger, hotell, campingar, nöjesparker, vandrarhem, spa-anläggningar, turistbyråer och skidanläggningar. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga uppgift att teckna branschens kollektivavtal, stödja Visitas medlemsföretag i att växa och utvecklas och driva för besöksnäringen viktiga frågor.