2019-04-12 05:00Pressmeddelande

Vittnade i riksdagen - personalliggaren saknar effekt

Suzanne Parenius, från Hjortvikens Konferens AB talar vid skatteutskottets seminarium om personalliggareSuzanne Parenius, från Hjortvikens Konferens AB talar vid skatteutskottets seminarium om personalliggare

Visita med medlem vittnade under gårdagen inför skatteutskottet om den ineffektiva personalliggaren som kostar företag mångmiljonbelopp.

Skatteutskottet hade bjudit in Visita och dess medlem Suzanne Parenius, ägare av Hjortviken Konferens, för att vittna om företagens vardag med personalliggare. På plats var också bl.a. Skatteverket. Dessutom presenterade utskottet en egen rapport om personalliggaren. Och återigen kunde inte Skatteverket, varken på plats eller i utskottets rapport, presentera någon fakta eller analys av personalliggarens effekt på svartarbete eller annat skatteundandragande.
- Vi var på plats i riksdagen för att vittna om det orimliga i kravet på personalliggare inom restaurang. Frågan om personalliggarnas effekt är helt nödvändigt för att bedöma om systemet alls är effektivt och rimligt, säger Stefan Lundin, chefsjurist på Visita.

I sin rapport ifrågasätter skatteutskottet själva personalliggarsystemet.

Enligt Skatteverket har företag betalat nästan 500 miljoner kronor i kontrollavgifter i samband med Skatteverkets kontroller av kassaregister och personalliggare mellan 2007 till 2018. Över hälften kommer från personalliggare. Till detta tillkommer administrativa kostnader för personalliggarna, som för varje enskilt företag beräknas till mellan 11 000 och 13 900 kr per år. Men ingen - inte ens Skatteverket - kan visa på att systemet har någon som helst effekt på svartarbetet. Handelns Utredningsinstitut (HUI) har tidigare publicerat en rapport som visar att systemet är ineffektivt för att komma åt fusk. Utskottet föreslår nu en utredning av systemet med personalliggare.
- Det är positivt att såväl skatteutskottet som branschföreträdare ser bristerna och vill att systemet ska utredas och förändras. Vi menar att utredningen måste ha som direktiv att utröna om dessa enorma summor kan rättfärdigas genom bevisad effekt på svartarbete. Annars ska kravet på personalliggare för restauranger givetvis avskaffas, säger Stefan Lundin.Om Visita

Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar drygt 5 000 medlemsföretag med över 7 000 verksamheter. Bland våra medlemmar finns restauranger, hotell, campingar, nöjesparker, vandrarhem, spa-anläggningar, turistbyråer och skidanläggningar. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga uppgift att teckna branschens kollektivavtal, stödja Visitas medlemsföretag i att växa och utvecklas och driva för besöksnäringen viktiga frågor.