2023-09-20 09:20Pressmeddelande

Visita kommenterar budgetpropositionen för 2024

- Det är extremt olyckligt att regeringen gör det dyrare att anställa unga mellan 15 och 18 år. Besöksnäringen är den bransch som har högst andel unga anställda av alla branscher och höjningen av arbetsgivaravgiften slår hårt mot besöksnäringens företag och ungdomars inträde på arbetsmarknaden, säger Anna Wallén, näringspolitisk chef på Visita.

- Visita är vidare mycket besvikna på att regeringen väljer att slopa det turismpolitiska målet och dessutom att inte ens indexera upp anslaget till Visit Sweden. Det turismpolitiska målet är viktigt för att skapa en sammanhållen politik för turismen och Visit Swedens basanslag har legat oförändrat sedan 2018. Sammantaget visar förslagen att regeringen inte ser turismens och besöksnäringens betydelse för jobb och tillväxt, fortsätter Anna Wallén.

- Visita välkomnar satsningen på Yrkeshögskolan och förstärkningen av regional yrkesvuxutbildning. Det är också välkommet att etableringsjobben kommer på plats och att åtgärder vidtas för att minska regelbördan och de administrativa kostnaderna för företagen, avslutar Anna Wallén.

Fakta:
Turismpolitiska målet sedan 2021: ”Sverige ska ha en hållbar turism, med ett hållbart resande och en hållbar och konkurrenskraftig besöksnäring som växer och bidrar till sysselsättning och attraktiva platser för besökare, boende, företag och investeringar i hela landet”


Om Visita

Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar nästan 6 000 medlemsföretag med över 8 500 verksamheter. Bland våra medlemmar finns restauranger, hotell, campingar, nöjesparker, vandrarhem, spa-anläggningar, turistbyråer och skidanläggningar. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga uppgift att teckna branschens kollektivavtal, stödja Visitas medlemsföretag i att växa och utvecklas och driva för besöksnäringen viktiga frågor.


Kontaktpersoner

Dan Jormvik
Pressansvarig
Dan Jormvik
Press- och mediekontakter