2021-04-28 03:05Pressmeddelande

Var femte ungdomsjobb borta i besöksnäringen

Över 34 000 jobb för unga försvann från besöksnäring förra året. Det motsvarar mer än var femte jobb, jämfört med året före. För att rädda fler jobb från att försvinna behövs bättre stöd och lättade restriktioner.

Hotell, restauranger och andra företag i besöksnäringen har drabbats hårt av pandemin. Intäkterna har rasat och 10 000-tals människor har förlorat jobbet. Allra värst drabbade är de unga. Över 34 000 personer under 26 år, eller var femte ung löntagare, förlorade jobbet i besöksnäringen under pandemiåret. Det visar siffror från SCB som Visita sammanställt.

- Restriktionerna har slagit stenhårt mot besöksnäringen och det innebär förlorade jobb i en omfattning vi aldrig tidigare sett. Förutom alla människor som drabbas direkt av förlorat jobb riskerar det bli väldigt kostsamt för samhället, säger Jonas Siljhammar, vd Visita.

Sedan pandemins start har hotellens intäkter minskat med två tredjedelar[1], jämfört med ett år tidigare. Och restaurangernas omsättningar har halverats under samma period[2]. Läget har förvärrats ytterligare den senaste tiden med bland annat serveringsstopp klockan 20.30 och restriktioner som förlängs utan att de kan motiveras ur smittskyddsperspektiv.

- Besöksnäringens djupa kris fortsätter. Fler jobb är i farozonen, inte minst för unga, om inte utlovade och tillräckligt omfattande stöd når ut direkt och restriktionerna lättar, säger Jonas Siljhammar.

 

Mer om metoden: Utifrån SCB:s registerbaserade lönestatistik (LSUM) har antalet löntagare i besöksnäringen, SNI-kod 55+56, i olika åldersgrupper och län (efter löntagarens bostad) för åren 2020 och 2019. Skillnaden mellan åren motsvarar förlorade jobb. Det kan finnas en överlappning om respektive person skulle jobba i både hotellföretag och restaurangföretag under samma år dock inte inom respektive bransch. I de fall löntagarens ålder inte kan fastställas ingår de inte i detta material.[1] Källa: Benchmarking Alliance
[2] Källa: CaspecoOm Visita

Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar drygt 5 500 medlemsföretag med över 8 200 verksamheter. Bland våra medlemmar finns restauranger, hotell, campingar, nöjesparker, vandrarhem, spa-anläggningar, turistbyråer och skidanläggningar. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga uppgift att teckna branschens kollektivavtal, stödja Visitas medlemsföretag i att växa och utvecklas och driva för besöksnäringen viktiga frågor.