2022-08-17 08:17Pressmeddelande

Utbildning i Malmö blir certifierad av Visita

Hotell- och turismprogrammet på Malmö Borgarskolan blir godkänd enligt branschens egen standard. Certifieringen är en kvalitetsstämpel som säkrar att eleverna får de kunskaper besöksnäringen efterfrågar.

Efter en lång och gedigen process är det nu klart att Hotell- och turismprogrammet på Malmö Borgarskolan har klarat besöksnäringens egen kvalitetssäkring.

- Det är glädjande att Malmö Borgarskolan klarar kriterierna och blir bland den första skolan i landet att få ett certifierat program. Förutom att det ger anställningsbara elever stärker det attraktiviteten och kvaliteten på deras gymnasieutbildningar, säger Peter Thomelius, ledamot i Certifieringsnämnden

Certifieringen innebär bland annat att utbildningen har nära och täta samarbeten med lokala företag i besöksnäringen och på så sätt kan säkra att eleverna får moderna kunskaper anpassade efter dagens krav.

- Det är skönt att vara på andra sidan processen och vi ser verkligen fram emot att börja jobba med att fortsätta utveckla kvaliteten på utbildningen. Vi är otroligt glada och stolta! säger Åsa Lundberg rektor på Malmö Borgarskolan.

Från millennieskiftet fram till pandemin ökade antalet jobb inom besöksnäringen tre gånger så mycket som övriga branscher och behovet av utbildad personal är fortsatt stort. Därför är det viktigt att det finns gymnasieutbildningar som kan erbjuda de bästa möjligheterna för elevers utveckling och karriärmöjligheter inom besöksnäringen. För att kunna säkra att utbildningarna fortsätter att vara attraktiva och branschnära har Visita tillsammans med besöksnäringens företag och facket utvecklat en modell för kvalitetssäkring. Den bygger på att utbildningarna samarbetar med besöksnäringen så att eleverna lär sig det som är aktuellt och efterfrågat av besöksnäringen.

Certifieringnämndens motivering

Genom ett välfungerande samarbete som bygger på engagemang, öppenhet och viljan att ständigt utvecklas visar Malmö Borgarskolan, tillsammans med företagen inom besöksnäringen att de uppfyller alla kvalitetskriterier för Visitas certifiering av gymnasiala utbildningar. Tillsammans har dessa samarbetsparters tagit fram och implementerat ett gemensamt värdegrundsarbete samt processer som säkerställer en hög kvalitet på utbildningen, vilket garanterar att eleverna lär sig de aktuella yrkeskunskaper som branschen efterfrågar. 

 

Mer om Visitas certifiering

Certifieringen ger besöksnäringens företag möjlighet att vara med och påverka utbildningarna och skapa inflytande över innehållet i yrkeskurserna. Tanken är också att modellen ska utvärdera om det finns tillräckliga yrkesfärdigheter för att eleverna ska vara anställningsbara när de avslutar sin utbildning. I dagsläget arbetar ett 40-tal utbildningar på Hotell och turism- samt Restaurang och livsmedelsprogrammet runt om i landet, från Ystad i söder till Luleå i norr, mot certifieringens mål och kriterier tillsammans med sina samarbetspartners i besöksnäringen. Den första utbildningen certifierades i mars 2022. Liknande kvalitetssäkringar finns även i många andra branscher. Läs mer om certifieringen på https://certifiering.varldensjobb.se/ eller på Visitas hemsida https://visita.se/kompetensforsorjning/kvalitetssakring/


 


Om Visita

Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar drygt 5 900 medlemsföretag med över 8 400 verksamheter. Bland våra medlemmar finns restauranger, hotell, campingar, nöjesparker, vandrarhem, spa-anläggningar, turistbyråer och skidanläggningar. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga uppgift att teckna branschens kollektivavtal, stödja Visitas medlemsföretag i att växa och utvecklas och driva för besöksnäringen viktiga frågor.