2022-03-21 09:11Pressmeddelande

Utbildning i Helsingborg först i Sverige med certifiering

Hotell- och turismprogrammet på Drottning Blankas gymnasium i Helsingborg är den första utbildningen att bli godkänd enligt branschens egen standard. Certifieringen är en kvalitetsstämpel som säkrar att eleverna får de kunskaper besöksnäringen efterfrågar.

Efter en lång och gedigen process är det nu klart att Hotell- och turismprogrammet på Drottning Blankas gymnasium i Helsingborg är den första och hittills enda utbildning i Sverige som klarat besöksnäringens egen kvalitetssäkring.

- Det är glädjande att Drottning Blanka gymnasium klarar kriterierna och blir den första skolan att få ett certifierat program. Förutom att det ger anställningsbara elever stärker det attraktiviteten och kvaliteten på deras gymnasieutbildning, säger Peter Thomelius, ledamot i Certifieringsnämnden

Certifieringen innebär bland annat att utbildningen har nära och täta samarbeten med lokala företag i besöksnäringen och på så sätt kan säkra att eleverna får moderna kunskaper anpassade efter dagens krav.

- Jag är så glad och stolt! Jag ser certifieringen som ett kvitto på att det arbete vi gör verkligen ger de bästa möjliga förutsättningar för våra elever att möta branschens förväntningar, säger Mikael Fors, rektor på Drottning Blankas gymnasium i Helsingborg

- Som samarbetspartner är det otroligt spännande att Drottning Blanka och vi tillsammans går i bräschen för att utveckla branschen. Viktigast är att båda parter har varit lyhörda inför varandras krav och förväntningar så att eleverna blir förberedda för ett långsiktigt arbetsliv inom branschen, säger Annika Birkfeldt, Elite Hotels Helsingborg och Thomas Hansen, Scandic Helsingborg Nord.

Från millennieskiftet fram till pandemin ökade antalet jobb inom besöksnäringen tre gånger så mycket som övriga branscher och behovet av utbildad personal är fortsatt stort. Därför är det viktigt att det finns gymnasieutbildningar som kan erbjuda de bästa möjligheterna för elevers utveckling och karriärmöjligheter inom besöksnäringen. För att kunna säkra att utbildningarna fortsätter att vara attraktiva och branschnära har Visita tillsammans med besöksnäringens företag, facket och näringslivskontoret utvecklat en modell för kvalitetssäkring. Den bygger på att utbildningarna samarbetar med besöksnäringen så att eleverna lär sig det som är aktuellt och efterfrågat av besöksnäringen.

Certifieringnämndens motivering

Genom ett välfungerande samarbete som bygger på engagemang, öppenhet och viljan att ständigt utvecklas visar Drottning Blanka Södra Kyrkogatan, tillsammans med företagen inom besöksnäringen samt näringslivskontoret, att de uppfyller alla kvalitetskriterier för Visitas certifiering av gymnasiala utbildningar. Tillsammans har dessa samarbetsparters tagit fram och implementerat ett gemensamt värdegrundsarbete samt processer som säkerställer en hög kvalitet på utbildningen, vilket garanterar att eleverna lär sig de aktuella yrkeskunskaper som branschen efterfrågar. 

 

Mer om Visitas certifiering

Certifieringen ger besöksnäringens företag möjlighet att vara med och påverka utbildningarna och skapa inflytande över innehållet i yrkeskurserna. Tanken är också att modellen ska utvärdera om det finns tillräckliga yrkesfärdigheter för att eleverna ska vara anställningsbara när de avslutar sin utbildning. I dagsläget arbetar ett 40-tal utbildningar på Hotell och turism- samt Restaurang och livsmedelsprogrammet runt om i landet, från Ystad i söder till Luleå i norr, mot certifieringens mål och kriterier tillsammans med sina samarbetspartners i besöksnäringen. Den första utbildningen certifierades i mars 2022. Liknande kvalitetssäkringar finns även i många andra branscher. Läs mer om certifieringen på https://certifiering.varldensjobb.se/ eller på Visitas hemsida https://visita.se/kompetensforsorjning/kvalitetssakring/
Om Visita

Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar nästan 5 700 medlemsföretag med över 8 100 verksamheter. Bland våra medlemmar finns restauranger, hotell, campingar, nöjesparker, vandrarhem, spa-anläggningar, turistbyråer och skidanläggningar. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga uppgift att teckna branschens kollektivavtal, stödja Visitas medlemsföretag i att växa och utvecklas och driva för besöksnäringen viktiga frågor.