2021-06-23 04:30Pressmeddelande

Stort intresse för att kvalitetssäkra besöksnäringens gymnasieutbildningar

Logga certifierad utbildning.Logga certifierad utbildning.

80 gymnasieutbildningar har anmält intresse för att kvalitetssäkra programmen Hotell och turism samt Restaurang och livsmedel. Certifieringen har utvecklats av näringen och syftet är att förbättra utbildningarna och säkra att eleverna har rätt kunskaper vid studenten

Från millennieskiftet fram till pandemin växte jobben inom hotell, restaurang och andra delar av besöksnäringen tre gånger så snabbt som på den övriga arbetsmarknaden. Näringen skapade årligen tiotusentals jobb. Även om pandemin innebar ett avbrott i den kraftiga jobbtillväxten talar allt för att näringen på sikt återigen kommer bli en kraftfull jobbmotor över hela Sverige. Behovet av yrkesutbildade medarbetare kommer därför att vara stort i framtiden. För att säkra att gymnasieskolorna runt om i Sverige fortsätter ha bra och branschnära utbildningar som ger eleverna rätt kunskaper för arbetslivet har arbetsgivar- och branschorganisationen Visita utvecklat en kvalitetssäkring. Intresset har varit stort och 80 utbildningar (förteckning i bifogad fil) har anmält intresse för att bli certifierade.

Det är glädjande att så många utbildningar visat intresse för certifieringen. Den ökar och stärker attraktiviteten och kvaliteten på utbildningarna och är ett viktigt steg i arbetet med att säkerställa kompetensförsörjningen inom besöksnäringen, säger Peter Thomelius, chef kompetensförsörjning på Visita.

Modellen kvalitetssäkrar landets Hotell- och Turism samt Restaurang- och livsmedelsutbildningarna genom en certifieringsprocess med fokus på att eleverna får relevanta kunskaper som gör de anställningsbara samt att utbildningarna utvecklas i nära samråd med branschens lokala företag. Certifieringen har även ett internationellt perspektiv eftersom besöksnäringen är en bransch som erbjuder jobb över hela världen.

De första utbildningarna kommer att certifieras i december i år.

Mer om Visitas certifiering
Certifieringen ger besöksnäringens företag möjlighet att vara med och påverka utbildningarna och skapa inflytande över innehållet i yrkeskurserna. Tanken är också att modellen ska utvärdera om det finns tillräckliga yrkesfärdigheter för att eleverna ska vara anställningsbara när de avslutar sin utbildning och att certifierade skolor ska kunna genomföra ett yrkesprov som leder till ett gesällbrev. I dagsläget har över hälften av landets utbildningar i totalt 49 kommuner visat intresse för certifieringen. De första utbildningarna kommer att certifieras i december 2021. Liknande kvalitetssäkringar finns även i många andra branscher. Läs mer om certifieringen på
https://visita.se/kompetensforsorjning/kvalitetssakring/ samt om möjligheterna inom besöksnäringen på https://varldensjobb.se/.Om Visita

Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar drygt 5 500 medlemsföretag med över 8 200 verksamheter. Bland våra medlemmar finns restauranger, hotell, campingar, nöjesparker, vandrarhem, spa-anläggningar, turistbyråer och skidanläggningar. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga uppgift att teckna branschens kollektivavtal, stödja Visitas medlemsföretag i att växa och utvecklas och driva för besöksnäringen viktiga frågor.

Kontaktpersoner

Jonas Partheen
Presschef
Jonas Partheen
Press- och mediekontakter.