2024-03-13 12:44Pressmeddelande

Skolverkets förslag hotar kompetensförsörjningen i Norrbotten

Trots att kompetensförsörjningen är besöksnäringens största utmaning anser Skolverket att antalet utbildningsplatser i Norrbotten inom Restaurang- och livsmedelsprogrammen bör dras ner. Man föreslår dessutom ingen ökning av antalet platser inom Hotell- och turismprogrammen.

- Besöksnäringen behöver mer utbildad personal för att framtidssäkra och rusta en bransch som ständigt växer och vill utvecklas. Att Skolverket föreslår neddragningar av utbildningsplatser är oroväckande. Om förslaget blir verklighet innebär det en neddragning med en tredjedel av antalet utbildningsplatser till Restaurang- och livsmedelsprogrammen i Norrbotten, säger Peter Thomelius, chef för kompetensförsörjningen på Visita.

I sitt underlag har Skolverket lagt ett stort fokus på hur många som fått ett arbete efter en viss tid, trots att detta inte säger något om utbildningarnas faktiska kvalitet.

- Att utbildningarna ska anpassas efter arbetsmarknadens behov är bra. Men kvaliteten på utbildningar är avgörande. Till exempel har utbildningar som är certifierade av Visita ett högre söktryck. Istället för att föreslå nedskärningar borde Skolverket fokusera mer på hur vi tillsammans kan öka kvaliteten på utbildningarna, fortsätter Peter Thomelius.

Söktrycket på gymnasieutbildningarna i Norrbotten har generellt sett ökat mellan 2022 och 2023 och många av utbildningarna är idag fulla. De 28 elever som påbörjade sina studier inom hotell och turism på gymnasiet och vuxenutbildningen 2022, respektive de 58 som påbörjade sina inom restaurang och livsmedel, räcker inte på långa vägar till för att täcka branschens kompetensbehov. Bara i Norrbottens län finns närmare 1 100 arbetsställen i besöksnäringen med en samlad omsättning på 6,6 miljarder som skapar jobb och tillväxt i hela länet, året runt. Dessutom väntas ytterligare tillväxt med tanke på de industriella expansionerna i länet som kommer att kräva ett ökat utbud av hotell, restauranger och andra besöksnäringsrelaterade verksamheter.

- Vi ser också ett problem inom yrkesvux där kortare utbildningar ofta inte leder till anställningsbarhet utan istället fungerar mer som en arbetsmarknadsåtgärd, avslutar Peter Thomelius. 

Hela Visitas analys av Skolverkets planeringsunderlag för Norrbotten finns under Relaterad media. 


Om Visita

Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar nästan 6 000 medlemsföretag med över 8 500 verksamheter. Bland våra medlemmar finns restauranger, hotell, campingar, nöjesparker, vandrarhem, spa-anläggningar, turistbyråer och skidanläggningar. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga uppgift att teckna branschens kollektivavtal, stödja Visitas medlemsföretag i att växa och utvecklas och driva för besöksnäringen viktiga frågor.


Kontaktpersoner

Dan Jormvik
Pressansvarig
Dan Jormvik
Press- och mediekontakter

Relaterad media