2024-03-12 09:13Pressmeddelande

Skolverkets förslag hotar kompetensförsörjningen i Dalarna

Trots att kompetensförsörjningen är besöksnäringens största utmaning anser Skolverket att antalet utbildningsplatser i Dalarna inom Restaurang- och livsmedelsprogrammet bör dras ner. Man föreslår dessutom ingen ökning av antalet platser på Hotell- och turismprogrammet.

- Besöksnäringen behöver mer utbildad personal för att framtidssäkra och rusta en bransch som ständigt växer och vill utvecklas. Att Skolverket föreslår neddragningar av utbildningsplatser är oroväckande. Om förslaget blir verklighet innebär det en halvering av antalet utbildningsplatser till Restaurang- och livsmedelsprogrammet i Dalarna, säger Peter Thomelius, chef för kompetensförsörjningen på Visita.

I sitt underlag har Skolverket lagt ett stort fokus på hur många som fått ett arbete efter en viss tid, trots att detta inte säger något om utbildningarnas faktiska kvalitet.

- Att utbildningarna ska anpassas efter arbetsmarknadens behov är bra. Men kvaliteten på utbildningar är avgörande. Till exempel har utbildningar som är certifierade av Visita ett högre söktryck. Istället för att föreslå nedskärningar borde Skolverket fokusera mer på hur vi tillsammans kan öka kvaliteten på utbildningarna, fortsätter Peter Thomelius.

Söktrycket på gymnasieutbildningarna i Dalarna har generellt sett ökat mellan 2022 och 2023 och många av utbildningarna är idag fulla. De 73 elever som påbörjade sina studier inom hotell och turism på gymnasiet och vuxenutbildningen 2022, respektive de 133 som påbörjade sina inom restaurang och livsmedel, räcker inte på långa vägar till för att täcka branschens kompetensbehov. Bara i Dalarnas län finns närmare 800 arbetsställen i besöksnäringen med en samlad omsättning på 4,4 miljarder som skapar jobb och tillväxt i hela länet, året runt.

- Vi ser också ett problem inom yrkesvux där kortare utbildningar ofta inte leder till anställningsbarhet utan istället fungerar mer som en arbetsmarknadsåtgärd, avslutar Peter Thomelius. 

Hela Visitas analys av Skolverkets planeringsunderlag för Dalarna finns under Relaterad media.     


Om Visita

Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar nästan 6 000 medlemsföretag med över 8 500 verksamheter. Bland våra medlemmar finns restauranger, hotell, campingar, nöjesparker, vandrarhem, spa-anläggningar, turistbyråer och skidanläggningar. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga uppgift att teckna branschens kollektivavtal, stödja Visitas medlemsföretag i att växa och utvecklas och driva för besöksnäringen viktiga frågor.


Kontaktpersoner

Dan Jormvik
Pressansvarig
Dan Jormvik
Press- och mediekontakter

Relaterad media