2018-06-01 08:04Pressmeddelande

Rekordår för turismen

Turismen sysselsatte 175 800 förra året. En ökning med 10 600, visar siffror som Tillväxtverket presenterade idag. Fantastiska siffror, men potentialen är större.

Turismen, där besöksnäringen är en viktig del, omsatte 317 miljarder förra året och sysselsatte 175 800 personer. Det betyder att 10 600 fler personer sysselsattes inom turismen 2017 än 2016. Allt det visar siffror som Tillväxtverket presenterar idag.

- Det är fantastiskt att turismen och besöksnäringen växer så kraftigt. Det skapar jobb i hela Sverige. Siffrorna visar också att vi är en stor och betydelsefull näring i Sverige, säger Jonas Siljhammar, vd på Visita.

Men trots tillväxten och den allt viktigare betydelse turismen spelar för utvecklingen av Sverige vill företagen växa ännu mer. Över 50 procent av företagen inom turism vill växa och anställa fler men hindras av till exempel bristen på kompetens och regelkrångel, visar en undersökning från Tillväxtverket.

- Regelkrånglet måste minska men tyvärr ser vi en motsatt utveckling. Nästa månad införs nya regler för personalliggare som gör det krångligare för framförallt små företag, säger Jonas Siljhammar.

Dessutom finns flera förslag inför höstens val som skulle slå hårt mot besöksnäringen. Moderaterna vill höja momsen för besöksnäringen med över 2 miljarder och Socialdemokraterna vill göra det svårare för företagen att anställa när efterfrågan varierar.

- Våra medlemmar är tydliga. De vill växa och anställa men det finns hinder. Höjd skatt eller ökade svårigheter att anställa blir ytterligare hinder. Vad Sverige behöver är förslag som gör det enklare och billigare att anställa, säger Jonas Siljhammar.


Om Visita

Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar drygt 5 000 medlemsföretag med över 7 000 verksamheter. Bland våra medlemmar finns restauranger, hotell, campingar, nöjesparker, vandrarhem, spa-anläggningar, turistbyråer och skidanläggningar. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga uppgift att teckna branschens kollektivavtal, stödja Visitas medlemsföretag i att växa och utvecklas och driva för besöksnäringen viktiga frågor.