2020-10-22 16:57Pressmeddelande

Reaktioner på skärpta regler för nattklubbar

När regeringen nu skärper restriktionerna för nattklubbarna måste stödåtgärderna förlängas, menar Visita i en första kommentar.

Regeringens beslut innebär i praktiken att danstillställningar, till exempel nattklubbar, återigen beläggs med ett näringsförbud. Så kraftiga inskränkningar kräver förlängda stödåtgärder.

- Det är anmärkningsvärt att regeringen på detta sätt plötsligt omkullkastar alla nattklubbars möjlighet att verka. Vill man komma åt trängsel kan kommunen ingripa om det förekommer. Istället inför regeringen i praktiken ett näringsförbud mot samtliga nattklubbar. Detta är ett dråpslag som i praktiken är en total nedstängning och måste följas av förlängda stödåtgärder, säger Jonas Siljhammar, vd Visita

Nattklubbarna och andra delar av besöksnäringen har levt under mycket hårda restriktioner i flera månader. Över 50 000 har redan förlorat jobbet eller är varslade och risken är att ytterligare tusentals människor förlorar jobbet i närtid.

- Samtidigt som regeringen stänger ner nattklubbarna fasar de ut permitterings- och omställningsstödet som räddat många jobb och företag. Det är helt ologiskt och jag utgår från att regeringen också kommer med förlängda stödåtgärder, säger Jonas Siljhammar.

 Om Visita

Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar cirka 5 400 medlemsföretag med över 7 800 verksamheter. Bland våra medlemmar finns restauranger, hotell, campingar, nöjesparker, vandrarhem, spa-anläggningar, turistbyråer och skidanläggningar. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga uppgift att teckna branschens kollektivavtal, stödja Visitas medlemsföretag i att växa och utvecklas och driva för besöksnäringen viktiga frågor.