2022-09-30 12:33Pressmeddelande

Rapport från Visita: Omställningsstödet för särskilt drabbade företag har inte fungerat

Skatteverket har endast beviljat runt 13 procent av det belopp som hotell- och restaurangföretag sökt från omställningsstödet för särskilt drabbade företag. Det är uppenbart att lagstiftaren har haft en annan intention än vad som blev utfallet och att Skatteverket tolkat detta regelverk på snävast tänkbara vis.

Under pandemiåren 2020–2021 införde regeringen olika restriktioner för att minska smittspridningen av covid-19 i Sverige, vilket ledde till kraftigt minskad efterfrågan på hotellnätter. Störst enskild påverkan hade begränsningarna av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som innebar att vanliga reseanledningar (som mässor, konserter, sportevenemang etc.) var kraftigt begränsade eller helt stängda.

För att rädda annars livskraftiga företag beslutade regeringen om omställningsstöd till företag som drabbats särskilt av beslutade restriktioner. Intentionen med lagstiftningen var tydlig och dåvarande finansminister nämnde hotellbranschen specifikt vad gäller branscher som drabbats hårt av restriktionerna.

Trots detta har Skatteverket endast beviljat ca 13 procent av det ansökta beloppet från hotell- och restaurangföretag.

Visita menar att det är uppenbart att lagstiftaren har haft en annan intention än vad som blev utfallet och att Skatteverket tolkat detta regelverk på snävast tänkbara vis. I annat fall är lagstiftningen felaktigt utformad.

 

Ytterligare fakta kring restriktionernas effekt på svensk hotellmarknad finns i bifogad rapport.


Om Visita

Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar nästan 6 000 medlemsföretag med över 8 500 verksamheter. Bland våra medlemmar finns restauranger, hotell, campingar, nöjesparker, vandrarhem, spa-anläggningar, turistbyråer och skidanläggningar. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga uppgift att teckna branschens kollektivavtal, stödja Visitas medlemsföretag i att växa och utvecklas och driva för besöksnäringen viktiga frågor.


Kontaktpersoner

Carl Johan Swanson
Kommunikationschef
Carl Johan Swanson