2018-03-16 09:22Pressmeddelande

# Nolltolerans-seminarie för besöksnäringen

Den 15 mars höll Visita det första #nolltolerans-seminariet för sina medlemmar. Metoo-kampanjen visade på samhällsproblemet med sexuella trakasserier och i samband med det startade Visita det egna uppropet #nolltolerans. 

Syftet med uppropet #nolltolerans är att visa att det inom besöksnäringen råder nolltolerans mot sexuella trakasserier från såväl gäster som personal. Hittills har 861 medlemsföretag skrivit under uppropet.

Seminarier kommer hållas i varje region. Under seminarierna kommer bland annat Visitas jurister berätta om vilka rättigheter och skyldigheter arbetsgivare har i dessa frågor och vilka verktyg som finns för att skapa en arbetsplats fri från trakasserier och kränkande särbehandling. Andra frågor som är viktiga i nolltoleransarbetet kommer också tas upp, till exempel ledarskap, allmän arbetsmiljö, policys med mera.

Nästa seminarium hålls i Göteborg den 21 mars.

För mer information eller intervjuer kontakta Visitas presschef.

Fakta #nolltolerans

I november 2017 startade Visita uppropet #nolltolerans där Visitas medlemsföretag lovar att ha #nolltolerans mot sexuella trakasserier och kränkningar såväl inom personalgruppen som från gäster och kunder. Uppropet är öppet för restauranger, hotell, campingplatser, skidanläggningar, nöjesparker och andra medlemmar i Visita. En underskrift innebär att man lovar att ha #nolltolerans mot sexuella trakasserier och kränkningar såväl inom personalgruppen som från gäster och kunder. Vid eventuella händelser ska arbetsgivaren agera omedelbart och åtgärder ska vidtas för att stoppa beteendet.

Förutom löftet att jobba förebyggande och agera direkt vid eventuella händelser kommer företag som skrivit under få en dekal för att markera att det på stället råder #nolltolerans. Nolltoleransseminarier är en viktig del i uppropet. På seminarierna får medlemmarna verktyg för hur de kan förebygga och stoppa sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

Mer om Visitas arbete mot sexuella trakasserier och kränkningar kan du läsa på www.visita.se/sexuellatrakasserier.


Om Visita

Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar drygt 5 000 medlemsföretag med över 7 000 verksamheter. Bland våra medlemmar finns restauranger, hotell, campingar, nöjesparker, vandrarhem, spa-anläggningar, turistbyråer och skidanläggningar. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga uppgift att teckna branschens kollektivavtal, stödja Visitas medlemsföretag i att växa och utvecklas och driva för besöksnäringen viktiga frågor.