2020-11-27 10:39Pressmeddelande

Nödvändig sänkning av gränsen för omställningsstöd

Visita har arbetat intensivt för att gränsen för omställningsstöd ska sänkas och det är glädjande att regeringen och samarbetspartierna nu lyssnat. Men samtidigt återstår flera besked för att rädda jobb och företag i besöksnäringen.

Sedan regeringens besked om förlängt omställningsstöd i början av november har Visita arbetat för att den föreslagna gränsen på minst halverad omsättning för att företag ska kunna få stöd sänks. Regeringens och samarbetspartiernas besked om att kravet sänks till 40 procent omsättningstapp för augusti-oktober, och 30 procent för november-december är därför välkommet.

- Det är glädjande och nödvändigt för att rädda jobb och företag att regeringen och samarbetspartierna lyssnade på oss och sänkte gränsen för när företag kan få stöd. Krisen är akut och nu krävs snabba beslut så att stöden kommer företagen till del, säger Jonas Siljhammar, vd Visita.

Även om beskedet är positivt krävs fler åtgärder från regeringen för att fler jobb och företag i besöksnäringen ska överleva den här krisen. Förutom att kravet på omsättningstapp för månaderna augusti-oktober borde sänkas till 30 procent, måste maxbeloppet per företag återgå till ursprungsförslaget om 75 miljoner per månad för att även större företag som skapar jobb över hela landet ska få reellt stöd. Vidare behöver regeringen bland annat lämna besked om att permittering återigen blir möjligt på 80 procent och att den planerade sänkningen av arbetsgivaravgiften börjar gälla från årsskiftet.

- Läget för besöksnäringen är extremt och det behövs fler förstärkta, förbättrade och förlängda stöd. Dessutom måste de bli enklare att söka och betalas ut snabbare. Behovet av likviditet är akut, säger Jonas Siljhammar.

 

Se bifogad hemställan för mer information om vad som krävs för att rädda jobb och företag.Om Visita

Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar drygt 5 500 medlemsföretag med över 8 200 verksamheter. Bland våra medlemmar finns restauranger, hotell, campingar, nöjesparker, vandrarhem, spa-anläggningar, turistbyråer och skidanläggningar. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga uppgift att teckna branschens kollektivavtal, stödja Visitas medlemsföretag i att växa och utvecklas och driva för besöksnäringen viktiga frågor.

Kontaktpersoner

Jonas Partheen
Presschef
Jonas Partheen
Press- och mediekontakter.