2019-03-08 07:39Pressmeddelande

Minskad privatkonsumtion begränsar restaurangtillväxten

Kockar förbereder servering. Foto: Karl GaborKockar förbereder servering. Foto: Karl Gabor

Restaurangernas volymomsättning är återigen i tillväxt, om än i marginell takt. Det visar dagens Restaurangindex från SCB. Framförallt är det den inhemska privatkonsumtion som håller tillbaka tillväxten.

Restaurangernas volymomsättning (omsättning rensad för inflation) steg med 0,7 % i det fjärde kvartalet 2018 jämfört med samma period ett år tidigare, visar SCB:s Restaurangindex. Det var andra kvartalet i följd med tillväxt efter att volymtillväxten varit negativ under inledningen av året.
- Tillväxten vände svagt uppåt under årets sista kvartal. Samtidigt är omsättningen ur ett historiskt perspektiv på mycket höga nivåer, säger Jonas Siljhammar, vd på Visita.
Även om den generella tillväxten för restauranger var relativt låg fortsätter vissa typer av restauranger att gå starkt. En är hotellens restauranger där volymtillväxten steg med 9,7 % i det fjärde kvartalet. Och även hotellens beläggning uppvisar starka siffror.
- Resandet till och inom Sverige fortsätter vara högt. Det tyder på att förklaringen till den något dämpade tillväxten är att svenska konsumenter håller lite hårdare i plånboken i sin vardag.

2018 var ett avvaktande år
Sett till hela 2018 var volymtillväxten i stort sett oförändrad jämfört med 2017 (-0,2 %), men svängningarna mellan kvartalen var stora. Under det andra kvartalet backade tillväxten för att under de andra tre vara positivt.
- Efter flera år med mycket hög tillväxt är det naturligt att kurvan planas ut. Tillsammans med en allmän oro kring konjunkturen har det dämpat tillväxten, säger Jonas Siljhammar.Om Visita

Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar drygt 5 000 medlemsföretag med över 7 000 verksamheter. Bland våra medlemmar finns restauranger, hotell, campingar, nöjesparker, vandrarhem, spa-anläggningar, turistbyråer och skidanläggningar. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga uppgift att teckna branschens kollektivavtal, stödja Visitas medlemsföretag i att växa och utvecklas och driva för besöksnäringen viktiga frågor.

Kontaktpersoner

Jonas Partheen
Presschef
Jonas Partheen
Press- och mediekontakter.