2023-06-30 10:24Pressmeddelande

Marginellt färre sålda rum men högre rumsintäkter för hotellen i juni

Under juni månads första fyra veckor sjönk antalet sålda hotellrum marginellt i Sverige med 0,4 procent i jämförelse med 2022. Däremot så gick de totala rumsintäkterna upp med 8,1 procent i jämförelse med 2022.

- Tack vare en stark evenemangsmånad, framför allt i Göteborg, så hölls efterfrågan upp på antalet sålda rum. Men även elstöd och ovanligt hög skatteåterbäring bidrog till att minska de negativa ekonomiska effekterna. Samtidigt pressas branschens lönsamhet alltjämt av kraftigt ökade kostnader. Vi befinner oss i stor ekonomisk osäkerhet på kostnadssidan därför är alla kostnadsdämpande åtgärder välkomna just nu. Att regeringen i detta läge höjer arbetsgivaravgifterna för unga är mycket dålig tajming, säger Thomas Jakobsson chefsekonom på Visita.

I jämförelse med de första fyra veckorna i juni 2019, innan pandemin, steg antalet sålda rum i Sverige med 3,3 procent. Även de totala rumsintäkterna steg med 25,2 procent i jämförelse med 2019. Den stora ökningen förklaras med den starka evenemangsmånaden för juni 2023.

- Vi ser också att det skiljer sig mycket mellan städerna. I Stockholm ökade rumsintäkterna med 8 procent i juni i jämförelse med 2022. Medan i Göteborg steg intäkterna med 21,8 procent, fortsätter Thomas Jakobsson.

- Trots den stora ekonomiska osäkerheten är vi optimistiska inför sommaren. Den svaga svenska kronan kommer sannolikt att gynna turismen och besöksnäringen. Men man måste också vara ödmjuk inför att många hushåll pressas av inflation och höjda boräntor, avslutar Thomas Jakobsson.

Hur veckodagarna ligger under en månad kan påverka jämförbarheten. Därför jämförs här endast de första fyra veckorna i månaden med motsvarande fyra veckor föregående år.


Om Visita

Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar nästan 6 000 medlemsföretag med över 8 500 verksamheter. Bland våra medlemmar finns restauranger, hotell, campingar, nöjesparker, vandrarhem, spa-anläggningar, turistbyråer och skidanläggningar. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga uppgift att teckna branschens kollektivavtal, stödja Visitas medlemsföretag i att växa och utvecklas och driva för besöksnäringen viktiga frågor.


Kontaktpersoner

Dan Jormvik
Pressansvarig
Dan Jormvik
Press- och mediekontakter