2023-12-04 07:00Pressmeddelande

Marginell nedgång på hotellrum i november

Under de fyra första veckorna i november minskade antalet sålda hotellrum i Sverige med 0,2 procent i jämförelse med samma period 2022.

- Trots en liten minskning så är efterfrågan av hotellrum fortfarande stark givet den ekonomiska tid vi befinner oss i. Det är framför allt den privata efterfrågan som fortfarande håller emot förvånansvärt bra, vilket givetvis är positivt, säger Thomas Jakobsson, chefsekonom på Visita.

- Även om nedgången är marginell så ser vi hur konjunkturen viker av alltmer, vilket gör att det råder stor ekonomisk osäkerhet inför vintern och våren. Det är därför mycket bekymmersamt att regeringen höjt och kommer att fortsätta höja skatter och arbetsgivaravgifter som slår hårt mot företagen i besöksnäringen samt gör det svårare att anställa utländsk arbetskraft. Ovanpå det råder ett oroligt omvärldsläge, ökade inköpspriser för företagen samt kraftigt höjda hyror, avslutar Thomas Jakobsson.  

* Anledningen till att presentera data för 1-28 i varje månad är att förbättra jämförbarheten genom att undvika veckodagseffekter på en hel månad, då efterfrågan naturligt pendlar över veckan och en månad sträcker sig över mer än fyra veckor.


Om Visita

Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar nästan 6 000 medlemsföretag med över 8 500 verksamheter. Bland våra medlemmar finns restauranger, hotell, campingar, nöjesparker, vandrarhem, spa-anläggningar, turistbyråer och skidanläggningar. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga uppgift att teckna branschens kollektivavtal, stödja Visitas medlemsföretag i att växa och utvecklas och driva för besöksnäringen viktiga frågor.