2019-02-25 08:18Pressmeddelande

Kraftig jobbtillväxt i besöksnäringen

Allt fler får jobb i besöksnäringen. Foto: SkistarAllt fler får jobb i besöksnäringen. Foto: Skistar

Sysselsättningstillväxten i besöksnäringen har varit tre gånger så stor som den övriga arbetsmarknaden under 2000-talet. Och över vartannat nytt jobb har gått till utlandsfödda.

Sysselsättningen i besöksnäringen har ökat med 64 procent mellan 2000-2017. Det är mer än tre gånger så stor tillväxt som den övriga arbetsmarknaden där sysselsättningen ökat med 21 procent, visar siffror från SCB som tagits fram på uppdrag av Visita. Totalt jobbar över 200 000 personer i näringen.
- Utvecklingen är fantastisk och visar på näringens stora och växande betydelse för fler jobb. Det handlar om tusentals personer som varje år kan gå från arbetslöshet till jobb, säger Jonas Siljhammar, vd på Visita.
Av de som jobbar i besöksnäringen är 41 procent födda utomlands, nästan dubbelt så stor andel som i den näring med näst störst andel (Transport och magasinering 22 %). Och under den aktuella perioden har nästan två av tre nya jobb gått till personer födda utomlands.
- Vi är inte bara en jobbmotor, utan även en mycket stark integrationsmotor som dessutom finns i hela landet.

Trots den kraftiga jobbtillväxten sedan millennieskiftet är potentialen större. 6 av 10 företagare i besöksnäringen vill växa i både omsättning och fler anställda, enligt en undersökning från Tillväxtverket.
- Förutom kompetensbristen hindrar regelbördan företag från att växa och utvecklas. Med färre och enklare regler kan vi skapa ännu fler jobb, säger Jonas Siljhammar.

Hela rapporten bifogas nedan.Om Visita

Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar drygt 5 000 medlemsföretag med över 7 000 verksamheter. Bland våra medlemmar finns restauranger, hotell, campingar, nöjesparker, vandrarhem, spa-anläggningar, turistbyråer och skidanläggningar. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga uppgift att teckna branschens kollektivavtal, stödja Visitas medlemsföretag i att växa och utvecklas och driva för besöksnäringen viktiga frågor.


Kontaktpersoner

Dan Jormvik
Pressansvarig
Dan Jormvik
Press- och mediekontakter