2018-06-11 05:10Pressmeddelande

Köttmärkning ökar regelbördan

Trots att restauranggäster redan idag kan få information om matens ursprung föreslår regeringen en lag om ursprungsmärkning av kött på restaurang. Det ökar regelbördan och försvårar jobbskapandet.

Regeringen vill lagstifta om ursprungsmärkning av kött på restaurang och motiverar det med att de vill öka konsumenternas möjlighet att göra upplysta val. Men redan idag finns den informationen.

- Det är viktigt att konsumenten kan få information och sedan över två år finns en policy för information om råvarornas ursprung. Frågar man efter köttets ursprung kan man redan idag reda få på den. Det enda förslaget innebär är ytterligare en reglering som ökar byråkratin och kostar företagen tid och pengar, säger Jonas Siljhammar, vd Visita.
- Restauranger köper in sina råvaror från olika håll och ursprunget kan variera från en dag till en annan. Att då jobba med märkningar som i butik är inte en framkomlig väg. Det bästa och säkraste sättet att som gäst få den informationen är att helt enkelt fråga personalen på restaurangen. Då får man aktuell information och v i uppmuntrar den dialogen mellan gäster och företag.

300 myndighetskrav
Redan före det här förslaget har en restaurang över 300 olika myndighetskrav att förhålla sig till. Var tredje restaurang uppger att lagar och regler är ett stort hinder för att expandera och anställa fler, enligt en undersökning från Tillväxtverket. Till detta kan läggas till exempel skärpta regler för personalliggare.

- Reglerna måste bli färre och enklare, inte fler. Regeringen måste inse att det är nog nu och att ökat regelkrångel påverkar investeringar och riskerar utvecklingen och jobbtillväxten, säger Jonas Siljhammar.


Om Visita

Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar drygt 5 000 medlemsföretag med över 7 000 verksamheter. Bland våra medlemmar finns restauranger, hotell, campingar, nöjesparker, vandrarhem, spa-anläggningar, turistbyråer och skidanläggningar. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga uppgift att teckna branschens kollektivavtal, stödja Visitas medlemsföretag i att växa och utvecklas och driva för besöksnäringen viktiga frågor.