2019-05-08 11:38Pressmeddelande

Konsumenten är förlorare på dagens dom

Förbudet för hotell att erbjuda lägre pris på sin egen sajt än på Booking.com strider inte mot konkurrenslagen. Det meddelade Patent- och marknadsöverdomstolen idag. Största förloraren är konsumenterna och nu måste det till bättre EU-lagstiftning.

Det var hösten 2016 som Visita stämde Booking.com för den klausul, det så kallade vertikala paritetsvillkoret, som finns i kontrakten med hotellen. Klausulen som förbjuder hotellen från att publikt erbjuda lägre pris och bättre villkor på sina egna onlinekanaler än på Booking.com strider mot konkurrenslagen, menade Visita. När Patent- och marknadsöverdomstolen idag kom med sin dom i målet avslog domstolen Vistas yrkande om ett förbudsåläggande för Booking.com. Domstolen anser att klausulen inte strider mot konkurrenslagen.
- Domen är en besvikelse och den stora förloraren är konsumenten som kommer få fortsätta betala ett högre pris för hotellövernattningar som bokas online, säger Jonas Siljhammar, vd Visita.

Krävs bättre regler
Domen visar också att EU-kommissionen måste ta tag i frågan för att minska konsumenters utsatthet.
- Domen påverkar hotellmarknaden, men innebär också att stora globala plattformar ges möjlighet att missbruka sin marknadsdominans på ett sätt som begränsar konkurrensen. Politiken måste snarast vidta åtgärder för att skydda konsumenter, säger Jonas Siljhammar.

Patent- och marknadsöverdomstolen mål nr: PMT 7779-18.


Om Visita

Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar drygt 5 000 medlemsföretag med över 7 000 verksamheter. Bland våra medlemmar finns restauranger, hotell, campingar, nöjesparker, vandrarhem, spa-anläggningar, turistbyråer och skidanläggningar. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga uppgift att teckna branschens kollektivavtal, stödja Visitas medlemsföretag i att växa och utvecklas och driva för besöksnäringen viktiga frågor.

Kontaktpersoner

Jonas Partheen
Presschef
Jonas Partheen
Press- och mediekontakter.