2023-05-31 13:08Pressmeddelande

Klart med ett nytt kollektivavtal för tjänstemän inom besöksnäringen

Visita och Unionen har idag tecknat ett nytt kollektivavtal för tjänstemän inom svensk besöksnäring. Avtalet följer märket som industrins parter tecknat med en total kostnadsram på 7,4 procent över två år.

Det nya kollektivavtalet sträcker sig över två år och gäller från och med den 1 juni 2023 till och med den 31 maj 2025.

Det samlade avtalsvärdet är 7,4 procent över avtalsperioden, fördelat på 4,1 procent år 1 och 3,3 procent år 2. Inom ramen för detta görs ytterligare avsättningar till systemet för deltidspension om 0,2 procent respektive avtalsår. I likhet med andra, redan träffade avtal, görs en särskild satsning på att höja lägstalönen år 1.

Bland förändringarna i de allmänna villkoren kan nämnas att en beräkningsperiod om högst 26 veckor har införts även för tjänstemän, något som kan skapa ökad flexibilitet gällande schemaläggningen i branschen.


Om Visita

Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar nästan 6 000 medlemsföretag med över 8 500 verksamheter. Bland våra medlemmar finns restauranger, hotell, campingar, nöjesparker, vandrarhem, spa-anläggningar, turistbyråer och skidanläggningar. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga uppgift att teckna branschens kollektivavtal, stödja Visitas medlemsföretag i att växa och utvecklas och driva för besöksnäringen viktiga frågor.

Kontaktpersoner

Dan Jormvik
Pressansvarig
Dan Jormvik
Press- och mediekontakter