2019-12-10 08:30Pressmeddelande

Fortsatt svag utveckling för restaurangbranschen

Restaurangbranschens tillväxt var endast marginell under årets tredje kvartal, visar Restaurangindex från SCB. Siffrorna stärker bilden av en avmattning i branschen.

Restaurangernas volymomsättning (omsättning rensad för inflation) ökade med 0,4 procent i det tredje kvartalet 2019, jämfört med samma period ett år tidigare. Sett i löpande priser var ökningen 3,8 procent.

- Även om branschen fortsatt växer har takten varit svag under flera kvartal och risken är att den kraftiga jobbtillväxt vi sett under många år nu också mattas av, säger Jonas Siljhammar, vd på Visita.

Skillnaden mellan olika restaurangkategorier är relativt stor där nöjesrestauranger ökade volymförsäljningen med 17,2 procent, samtidigt som personalrestauranger minskade nästan lika mycket. Även hotellens restauranger som utvecklats mycket starkt under en längre tid och sett över årets tre första kvartal är bland de starkaste kategorierna minskade volymförsäljningen i årets tredje kvartal (-0,8 procent).

- En svagare inhemsk efterfrågan har tidigare stöttats av turister som i mångt och mycket bor och äter på hotellen. Att även den försäljningen viker neråt spär på bilden av avmattning och kan vara en följd av ökad osäkerhet kring ekonomin i vår omvärld, säger Jonas Siljhammar.Om Visita

Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar drygt 5 000 medlemsföretag med över 7 000 verksamheter. Bland våra medlemmar finns restauranger, hotell, campingar, nöjesparker, vandrarhem, spa-anläggningar, turistbyråer och skidanläggningar. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga uppgift att teckna branschens kollektivavtal, stödja Visitas medlemsföretag i att växa och utvecklas och driva för besöksnäringen viktiga frågor.

Kontaktpersoner

Jonas Partheen
Presschef
Jonas Partheen
Press- och mediekontakter.