2021-04-22 11:41Pressmeddelande

Förlängt serveringsstopp saknar grund i smittorisk

Det är oförståeligt att restaurangernas serveringsstopp klockan 20.30 förlängs trots att Folkhälsomyndigheten gång på gång säger att miljön är säker. Beslutet måste omprövas och regeringen behöver presentera ett riktat stöd till drabbade företag.

Dagens besked att förbudet för serveringsställen att ha öppet längre än klockan 20.30 förlängs är obegripligt med tanke på att Folkhälsomyndigheten flera gånger sagt att det inte sker någon omfattande smittspridning på serveringsställen.

- Jag har största respekt för behovet av att minska smittan men då ska åtgärderna också baseras på just det. Folkhälsomyndighetens data visar att restauranger är en säker plats och serveringsstoppet borde lättas, inte förlängas, säger Jonas Siljhammar, vd Visita.

Sedan pandemins start har restauranger jobbat hårt för att minska smittspridningen och det finns till exempel regler för max antal personer per bord och avstånd mellan bord. Arbetet har gett resultat och smittspridningen är mycket låg. I ett första skede skulle därför nuvarande förbud lättas till åtminstone klockan 22.30 för att rädda jobb och företag i hela Sverige.

- Dagens besked saknar grund i risk och måste omprövas. Dessutom behöver regeringen återkomma med ett riktat stöd till alla de företag som i praktiken har näringsförbud, säger Jonas Siljhammar.


Om Visita

Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar drygt 5 500 medlemsföretag med över 8 200 verksamheter. Bland våra medlemmar finns restauranger, hotell, campingar, nöjesparker, vandrarhem, spa-anläggningar, turistbyråer och skidanläggningar. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga uppgift att teckna branschens kollektivavtal, stödja Visitas medlemsföretag i att växa och utvecklas och driva för besöksnäringen viktiga frågor.