2023-08-01 05:32Pressmeddelande

Fler sålda hotellrum under juli

Under juli månads första fyra veckor ökade antalet sålda hotellrum i Sverige med 3,1 procent i jämförelse med rekordåret 2022. Jämfört med juli 2019, innan pandemin, så ökar antalet sålda rum med 7,8 procent.

- Det är mycket glädjande att den privata efterfrågan på hotellmarknaden visar motståndskraft mot hög inflation och stigande räntor. Utländska turister från våra närområden har hittat tillbaka till Sverige och överträffar förpandemiska nivåer, vilket bidrar till att efterfrågan på antalet rum ökar, säger Thomas Jakobsson, chefsekonom på Visita.

Antalet sålda rum skiljer sig från olika städer. I Malmö steg antalet sålda rum med 8,9 procent i jämförelse med juli 2022 medan antalet sålda rum i Göteborg minskade med 0,9 procent i jämförelse med juli 2022.

- Trots en bra sommar så är den ekonomiska osäkerheten mycket stor inför hösten. Utöver att den privata efterfrågan väntas bromsa in på grund av hög inflation och stigande räntor pressas företagens lönsamhet hårt av en rad olika kostnadsökningar. Att regeringen i detta läge både höjer arbetsgivaravgifterna för unga samt gör det svårare att rekrytera arbetskraft från andra länder är mycket bekymmersamt. Man behöver istället underlätta för företagen att kunna anställa, i synnerhet när arbetsmarknaden förväntas försvagas, fortsätter Thomas Jakobsson.

- Sommarens fina hotellsiffror beror till stor del på att utländska turister från vårt närområde hittat tillbaka till Sverige, vilket underlättats av den svaga kronan. Men mer långväga gäster saknas fortfarande i hög utsträckning. Sverige behöver hävda sig bättre i den internationella konkurrensen och öka anslagen till Visit Sweden till åtminstone motsvarande nivå per capita som våra nordiska grannländer, avslutar Thomas Jakobsson. 


Om Visita

Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar nästan 6 000 medlemsföretag med över 8 500 verksamheter. Bland våra medlemmar finns restauranger, hotell, campingar, nöjesparker, vandrarhem, spa-anläggningar, turistbyråer och skidanläggningar. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga uppgift att teckna branschens kollektivavtal, stödja Visitas medlemsföretag i att växa och utvecklas och driva för besöksnäringen viktiga frågor.


Kontaktpersoner

Dan Jormvik
Pressansvarig
Dan Jormvik
Press- och mediekontakter