2023-05-30 09:37Pressmeddelande

Färre sålda rum men högre rumsintäkter för hotellen i maj

Under maj månads första fyra veckor sjönk antalet sålda hotellrum i Sverige med 2,5 procent i jämförelse med 2022. Däremot så gick de totala rumsintäkterna upp med 8 procent i jämförelse med 2022.

- Trots sjunkande antal sålda rum hålls intäkterna upp tack vare en stark evenemangsmånad. Det är glädjande att efterfrågan inte sjunker mer. Vi befinner oss i stor ekonomisk osäkerhet på kostnadssidan och ser nu hur antalet sålda rum sjunker, därför är alla kostnadsdämpande åtgärder välkomna just nu. Det är exempelvis mycket dålig tajming av regeringen att i detta läge öka kostnaderna för företagen genom att till exempel höja arbetsgivaravgifterna för unga, säger Thomas Jakobsson chefsekonom på Visita.

I jämförelse med de första fyra veckorna i maj 2019, innan pandemin, sjönk antalet sålda rum i Sverige med 0,9 procent. Däremot så steg de totala rumsintäkterna med 10,5 procent i jämförelse med 2019. Även maj 2019 var en stark evenemangsmånad.

- Vi kan också se att det skiljer sig mycket mellan städerna. I Stockholm ökade rumsintäkterna med 18,7% i maj i jämförsele med 2022. Medan i Göteborg steg intäkterna med 0,9 procent, fortsätter Thomas Jakobsson.

- Trots den stora ekonomiska osäkerheten är vi optimistiska inför sommaren. En svag svensk krona kommer sannolikt göra att fler utländska turister väljer Sverige och att fler svenskar väljer att stanna hemma i Sverige för att semestra än vad som annars hade varit fallet, avslutar Thomas Jakobsson.

Källa: Benchmarking Alliance  

1-28 maj 2023 samma veckodagar jämfört med 2022

 

Sålda rum

Totala rumsintäkter

Stockholm

-1,9%

18,7%

Malmö

-2,0%

3,6%

Göteborg

-3,5%

0,9%

Sverige

-2,5%

8,0%

Övriga Sverige

-2,5%

5,7%

 

 

 

1-28 maj 2023 samma veckodagar jämfört med 2019

 

Sålda rum

Totala rumsintäkter

Stockholm

-13,0%

-1,0%

Malmö

-0,9%

10,6%

Göteborg

-11,7%

-5,7%

Sverige

-0,9%

10,5%

Övriga Sverige

5,0%

19,4%

 


Om Visita

Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar nästan 6 000 medlemsföretag med över 8 500 verksamheter. Bland våra medlemmar finns restauranger, hotell, campingar, nöjesparker, vandrarhem, spa-anläggningar, turistbyråer och skidanläggningar. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga uppgift att teckna branschens kollektivavtal, stödja Visitas medlemsföretag i att växa och utvecklas och driva för besöksnäringen viktiga frågor.