2023-11-06 06:32Pressmeddelande

Färre gästnätter för campingar och stugbyar under sommaren

Antalet gästnätter för campingar och stugbyar sjönk under juni-augusti med 7 procent och logiintäkterna sjönk med 2 procent i jämförelse med rekordsommaren 2022.

- Att antalet gästnätter för campingar och stugbyar sjönk med 7 procent i jämförelse med 2022 beror sannolikt på det dåliga vädret under sommaren. Antalet svenska gästnätter är nästan 1 miljon (-10 procent) färre än sommaren 2022. Många av dessa stannade förmodligen hemma eller valde utländska alternativ. Samtidigt pekar alla ekonomiska kurvor åt fel håll just nu. Att regeringen i detta läge väljer att höja arbetsgivaravgifter och skatter för företagen är mycket bekymmersamt, säger Thomas Jakobsson, chefsekonom på Visita.

Vad gäller gästnätter från vårt närområde så varierade dessa beroende på nationalitet. Gästnätter från Danmark, Finland och Tyskland ökade medan gästnätter från Norge minskade.

- Det är glädjande att gäster från Danmark, Finland och Tyskland ökade. Den svaga svenska kronan har sannolikt bidragit till detta. Däremot ser vi en kraftig minskning av norska gäster, nästan 195 000 färre än förra sommaren. Den norska valutan har försvagats vilket sannolikt bidragit till minskningen, avslutar Thomas Jakobsson.


Om Visita

Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar nästan 6 000 medlemsföretag med över 8 500 verksamheter. Bland våra medlemmar finns restauranger, hotell, campingar, nöjesparker, vandrarhem, spa-anläggningar, turistbyråer och skidanläggningar. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga uppgift att teckna branschens kollektivavtal, stödja Visitas medlemsföretag i att växa och utvecklas och driva för besöksnäringen viktiga frågor.


Kontaktpersoner

Dan Jormvik
Pressansvarig
Dan Jormvik
Press- och mediekontakter