2022-10-05 04:00Pressmeddelande

Europas besöksnäring till Sverige

Besöksnäringens ledande organisationer från runt om i Europa kommer till Stockholm för att diskutera gemensamma utmaningar och möjligheter i en mycket orolig tid.

Representanter från besöksnäringens ledande organisationer runt om i Europa samlas i Stockholm 6-7 oktober för ett möte i den europeiska samarbetsorganisationen HOTREC generalförsamling. Mötet sker i en mycket speciell tid där Europa står inför stora, akuta och gemensamma utmaningar inom till exempel säkerhet- och energifrågor.

Den europeiska besöksnäringen har inte haft såhär stora och gemensamma utmaningar sedan Andra världskriget. Allvaret kan inte överskattas och det är viktigt att vi kan träffas, diskutera och hitta gemensamma lösningar, säger Jonas Siljhammar, vd på Visita.

Med på mötet är en delegation från Ukraina.

- Det är såklart mycket glädjande att de kan delta givet omständigheterna. Men det är också viktigt att de kan berätta vad som händer i Ukraina samt känna ett massivt och ovillkorat stöd från Europas besöksnäring.

HOTREC:s generalförsamling träffas två gånger per år i det land som är näst på tur att ta över som ordförande i EU. Förutom stort fokus på säkerhets- och energikrisen är näringens långsiktiga kompetensförsörjning och omställning för ökad hållbarhet frågor som kommer diskuteras.

- Den europeiska besöksnäringen växer kraftigt och skapar jobb och utveckling över hela kontinenten. Att fortsätta ligga i framkant gällande hållbarhet blir allt viktigare för att locka gäster, säger Jonas Siljhammar.


Om Visita

Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar nästan 6 000 medlemsföretag med över 8 500 verksamheter. Bland våra medlemmar finns restauranger, hotell, campingar, nöjesparker, vandrarhem, spa-anläggningar, turistbyråer och skidanläggningar. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga uppgift att teckna branschens kollektivavtal, stödja Visitas medlemsföretag i att växa och utvecklas och driva för besöksnäringen viktiga frågor.