2024-02-15 15:00Pressmeddelande

Det nya lönegolvet hotar kompetensförsörjningen

Idag överlämnades utredningen om en behovsprövad arbetskraftsinvandring till regeringen. Visita ser med stor oro över utredningens förslag om att införa ett nytt lönegolv för arbetskraftsinvandrare på motsvarande medianlön i Sverige.

- Om utredningens förslag blir verklighet kommer det kraftigt försvåra möjligheten till arbetskraftinvandring för besöksnäringen, vilket skulle slå hårt mot kompetensförsörjningen. Politiker ska inte lägga sig i lönebildningen. Det ansvaret har arbetsmarknadens parter och det har tjänat Sverige väl, säger Jonas Siljhammar, VD för Visita.

- Sverige har stora integrationsproblem men man måste göra skillnad på asylinvandring och arbetskraftinvandring. Att en person från ett annat land arbetar är inte ett samhällsproblem. Att arbetsgivare anställer personer från andra sidan jordklotet beror på att arbetskraften i Sverige inte finns i tillräckligt stor utsträckning, fortsätter Jonas Siljhammar.

- Självklart ska all form av arbetsrelaterat fusk och missbruk mötas med kraftiga reaktioner från samhället. Men fusk åtgärdas bäst genom ökade kontroller och skärpta påföljder inte genom att hindra människor att komma till Sverige för att arbeta och bidra till samhället, avslutar Jonas Siljhammar.


Om Visita

Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar nästan 6 000 medlemsföretag med över 8 500 verksamheter. Bland våra medlemmar finns restauranger, hotell, campingar, nöjesparker, vandrarhem, spa-anläggningar, turistbyråer och skidanläggningar. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga uppgift att teckna branschens kollektivavtal, stödja Visitas medlemsföretag i att växa och utvecklas och driva för besöksnäringen viktiga frågor.


Kontaktpersoner

Dan Jormvik
Pressansvarig
Dan Jormvik
Press- och mediekontakter