2019-02-07 08:47Pressmeddelande

Bristen på kockar bromsar tillväxten

Kock i serveringsluckanKock i serveringsluckan

Bristen på personal till restaurangbranschen fortsätter vara rekordstor, visar nya siffror från Arbetsförmedlingen. För kockar är bristen så stor att den redan inneburit en inbromsad tillväxt.

När Arbetsförmedlingen idag presenterade sin prognos över framtidens jobb är det flera yrken inom besöksnäringen där bristen är mycket stor. Allvarligast är den för kockar där bristindex är 4,80 (av 5 möjliga). Följden blir att restauranger tvingas stänga vissa dagar eller tider.
- Vi har gott om medlemmar som vill växa, men tvingas avstå för att de inte kan få tag i kompetent personal, säger Jonas Siljhammar, vd på Visita.
Förutom kockar är bristen även stor på serveringspersonal (4,27). Och under det senaste dryga året har restaurangbranschens tillväxt varit i stort sett noll.
- Utan de här nyckelrollerna kan man inte öppna eller expandera sin restaurang, så den inbromsning vi sett beror till viss del på den alarmerande bristen.

Företagen uppger själva att personalbristen är ett hinder för tillväxt. I den senaste prognosen från Konjunkturinstitutet är det en rekordstor andel som säger sig ha kompetensbrist.
- Det är frustrerande att se hur våra medlemmar vill växa och anställa fler samtidigt som ytterst få av de arbetslösa har rätt kompetens. Ett stort ansvar för att lösa det här problemet ligger på Arbetsförmedlingen som måste reformeras för att bli bättre, säger Jonas Siljhammar.


Om Visita

Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar drygt 5 000 medlemsföretag med över 7 000 verksamheter. Bland våra medlemmar finns restauranger, hotell, campingar, nöjesparker, vandrarhem, spa-anläggningar, turistbyråer och skidanläggningar. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga uppgift att teckna branschens kollektivavtal, stödja Visitas medlemsföretag i att växa och utvecklas och driva för besöksnäringen viktiga frågor.

Kontaktpersoner

Jonas Partheen
Presschef
Jonas Partheen
Press- och mediekontakter.