2021-11-01 05:15Pressmeddelande

Besöksnäringens återhämtning kommer ta många år

Trots lättade restriktioner kommer det ta flera år innan besöksnäringen är tillbaka på samma nivåer som innan pandemin. Det visar en ny prognos från Visita. Men med rätt stimulanser kan återhämtningen ske snabbare.

Restriktionerna under Coronapandemin slog stenhårt mot besöksnäringen. Över 50 000 människor förlorade jobbet och omsättningen rasade. När restriktionerna nu är borta har återhämtningen börjat men det kommer dröja flera år innan näringen är tillbaka på samma nivåer som innan pandemin, visar en ny prognos från Visita.

- Borttagandet av restriktionerna gör att näringen kan gå från kris till återstart men vägen tillbaka efter 19 månader av nästintill näringsförbud är lång och kommer ta tid, säger Thomas Jakobsson, chefekonom på Visita.

Restaurangbranschen beräknas komma tillbaka till för-pandemiska nivåer under nästa år medan det för hotellbranschen väntas dröja till slutet av 2023 eller början av 2024. Ännu längre tid kommer det ta för konferensanläggningar och andra verksamheter som i huvudsak är inriktade mot konferens- och affärsgäster.

- Affärsgästerna har minskat kraftigt under pandemin och det svåra är att avgöra hur stor andel av bortfallet som blir permanent. Osäkerheten gör det svårt att fullt ut anpassa verksamheten, säger Thomas Jakobsson.

Dessutom kommer utländsk turism återhämta sig betydligt långsammare än inhemsk, vilket slår hårt mot utpräglade turistdestinationer och storstäder.

- Konkurrensen om de utländska gästerna kommer att vara stenhård och Sverige måste satsa väsentligt mer på destinationsmarknadsföring.

Samtidigt som återhämtningen tagit fart efter att restriktionerna försvann i slutet av september finns det orosmoln som kan fördröja återhämtningen ytterligare. Ett är anstånden på skatten som många företag i besöksnäringen använt. Den föreslagna återbetalningstiden på 15 månader är alldeles för snäv och riskerar att stjälpa återhämtningen.

- Återbetalningstiden måste förlängas för att undvika en våg av avveckling längre fram. Dessutom behövs stimulanser som sänkt moms och utvidgad sänkning av arbetsgivaravgiften för fler jobb och snabbare återhämtning, säger Thomas Jakobsson, chefekonom.

 

Scenario

 

Restaurangbranschen
(intäkter)

Hotellbranschen
(intäkt per tillgängligt rum)

2020 (jämfört 2019)

-25 %

-49 %

2021E (jämfört 2019)

-12 %

-35 %

2022E (jämfört 2019)

3 %

-10 %

2023E (jämfört 2019)

 

-1 %

Ett mer utförligt underlag finns bifogat längst ner.Om Visita

Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar drygt 5 500 medlemsföretag med över 8 200 verksamheter. Bland våra medlemmar finns restauranger, hotell, campingar, nöjesparker, vandrarhem, spa-anläggningar, turistbyråer och skidanläggningar. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga uppgift att teckna branschens kollektivavtal, stödja Visitas medlemsföretag i att växa och utvecklas och driva för besöksnäringen viktiga frågor.