2021-06-11 07:12Pressmeddelande

Besöksnäringens 450 dagar med corona

Tiotusentals människor som förlorat jobbet. Och företag som varit framgångsrika och sunda i flera decennier har tvingats i konkurs. Det är några av följderna som presenteras i rapporten Besöksnäringens 450 dagar med corona (se bifogad fil).

Rapporten Besöksnäringens 450 dagar med corona (se bifogad fil längre ner) är uppdelad i två delar där den första handlar om coronas och restriktionernas effekter på den svenska besöksnäringen, och vilka konsekvenser det i sin tur har fått på samhället.

Den andra riktar ljuset mot framtiden och den potential som finns i besöksnäringen när det vänder om förutsättningarna är de rätta.

Sammanfattning

  1. Över 50 000 människor har förlorat jobbet i näringen
  2. Dessutom är ytterligare nästan 35 000 permitterade
  3. Intäkterna för restaurangerna har minskat med 51 miljarder
  4. Logiintäkterna för hotellen har minskat med 17,1 miljarder
  5. Turismexporten har minskat med över 80 miljarder

Återstarta besöksnäringen
Samtidigt går smittspridningen ner, allt fler vaccineras och de hårdaste restriktionerna har lättat. Något form av ljus i tunneln börjar gry. Men även om pandemins akuta kris är över är det långt kvar innan besöksnäringens kris avtar på allvar. För att återstarta besöksnäringen när det nu vänder och rädda jobb och i grunden sunda företag behövs:

Halverad moms på logi och mat på restaurang under minst två år: behovet av stimulanser för att öka efterfrågan efter nästan ett år med delvis näringsförbud är stort. Många andra länder i Europa har redan infört de här stimulansåtgärderna.

Permanenta sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga: besöksnäringen är överlägset bäst på att skapa jobb för unga människor. I ett läge när ungdomsarbetslösheten skenar är det viktigt att så många jobb som möjligt skapas och då är sänkta kostnader för att anställa avgörande. Nuvarande sänkning är bra men behöver bli permanent.

Större resurser för att marknadsföra Sverige som turistland: internationell turism blir åter möjlig när restriktioner lättar men konkurrensen kommer vara knivskarp. Sverige måste öka marknadsföringen för att inte halka efter när allt fler ökar insatserna för att stötta den inhemska besöksnäringen.Om Visita

Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar drygt 5 500 medlemsföretag med över 8 200 verksamheter. Bland våra medlemmar finns restauranger, hotell, campingar, nöjesparker, vandrarhem, spa-anläggningar, turistbyråer och skidanläggningar. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga uppgift att teckna branschens kollektivavtal, stödja Visitas medlemsföretag i att växa och utvecklas och driva för besöksnäringen viktiga frågor.

Kontaktpersoner

Jonas Partheen
Presschef
Jonas Partheen
Press- och mediekontakter.