2019-07-08 13:04Pressmeddelande

Besöksnäringen skapar över 20 000 sommarjobb

Nöjesparker anställer tusentals sommarjobbare årligen. Foto: Liseberg/Stefan Karlberg.Nöjesparker anställer tusentals sommarjobbare årligen. Foto: Liseberg/Stefan Karlberg.

Svenska hotell, restauranger, nöjesparker och andra delar av besöksnäringen skapar sommarjobb till över 20 000. För många är det första jobbet som skapar viktig erfarenhet från arbetslivet.

Hotell, restauranger, nöjesparker och campingar är exempel på delar av besöksnäringen som skapar många jobb under sommaren. Totalt rör det sig om mer än 20 000 sommarjobb, enligt siffror från SCB som Visita tagit fram.

- Sommarjobb är ofta den första och väldigt viktiga erfarenheten från arbetsmarknaden. Att besöksnäringen skapar den möjligheten för mer än 20 000 personer i år är fantastiskt, säger Jonas Siljhammar, vd Visita.

20 000 sommarjobb gör besöksnäringen till den mest sommarjobbsintensiva näringen av alla. Över var sjätte sommarjobb skapas i den. Och för en del blir jobbet ingången till en fortsatt karriär i besöksnäringen.
- Att sommarjobb kan fungera som starten på en karriär i besöksnäringen visar att flexibla anställningar behövs och att de är en språngbräda in i arbetslivet. Näringen växer kraftigt och behovet av duktiga medarbetare är stort.

Potentialen är större
Trots besöksnäringens stora betydelse för att skapa sommarjobb är potentialen större. Fler än 4 av 5 turistföretag vill växa och anställa fler, enligt Tillväxtverket. Men det finns hinder.
- Varje anställning är ett stort och kostsamt åtagande. Sverige har mycket höga skatter på att ha anställda och de måste sänkas för att fler ska få möjligheten till jobb, säger Jonas Siljhammar.

Metod: Utifrån SCB:s arbetskraftsundersökning har Visita rensat bort personer med tillsvidareanställning. Därefter har den genomsnittliga sysselsättningen beräknats för perioden sep-maj respektive jun-aug för den senaste 10-årsperioden. Skillnaden uppskattas vara antalet sommarjobb. Beräkningen har gjorts för SNI-kod 55 och 56 (boende och restaurang) samt nöjesparker.


Om Visita

Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar drygt 5 000 medlemsföretag med över 7 000 verksamheter. Bland våra medlemmar finns restauranger, hotell, campingar, nöjesparker, vandrarhem, spa-anläggningar, turistbyråer och skidanläggningar. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga uppgift att teckna branschens kollektivavtal, stödja Visitas medlemsföretag i att växa och utvecklas och driva för besöksnäringen viktiga frågor.