2020-02-03 15:48Pressmeddelande

BESÖKSNÄRINGEN BEHÖVER HÅLLBAR LÖNEBILDNING

Visita och Hotell- och restaurangfacket har nu växlat yrkanden och startat förhandlingarna om ett nytt avtal.

Visitas yrkanden i avtalsrörelsen är:

  • En hållbar lönebildning som värnar företag och jobb
  • Duktiga och erfarna medarbetare ska premieras
  • En större del av löneökningen ska vara individuell så att medarbetare kan påverka sin löneutveckling

HRF kräver å sin sida löneökningar på tre procent samt en så kallad insamlingsmodell som väsentligt skulle höja tröskeln in i besöksnäringen.

- Vi uppfattar en gemensam vilja att förbättra lönebildningen i besöksnäringen, vilket är positivt. Men med tanke på fackets krav på löneökningar är det uppenbart att vi har olika uppfattningar om vägen dit, säger Visitas vd Jonas Siljhammar. 

Ingångslönernas ökningstakt måste saktas ner och en hållbar lönebildning behövs för att värna företagen och jobben. Visita arbetar för att skapa större utrymme för att kunna belöna erfarenhet och kompetens och samtidigt möjliggöra för fler att få sitt första jobb och en fot in på arbetsmarknaden.

Ingångslönerna för yrkesarbetande i besöksnäringen har ökat betydligt mer än genomsnittslönen sedan år 2000. För snabba höjningar av ingångslönerna motverkar möjligheten att premiera erfarenhet och kompetens. Ingångslönerna får inte stiga på bekostnad av de som satsar på en karriär i inom näringen.

- Nu måste utrymme skapas för att premiera erfarna och duktiga medarbetare så att fler vill utvecklas och stanna i branschen, säger Jonas Siljhammar.

Jobb- och integrationsmotor

Fyra av tio av medarbetare i besöksnäringen är utlandsfödda.

- Besöksnäringen är Sveriges viktigaste motor för jobb och integration. Stora generella löneökningar och snabbt stigande ingångslöner skulle drabba företagens lönsamhet och därmed sysselsättningstillväxten, säger Jonas Siljhammar.


Ämnen: Avtal20

Om Visita

Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar cirka 5 400 medlemsföretag med över 7 800 verksamheter. Bland våra medlemmar finns restauranger, hotell, campingar, nöjesparker, vandrarhem, spa-anläggningar, turistbyråer och skidanläggningar. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga uppgift att teckna branschens kollektivavtal, stödja Visitas medlemsföretag i att växa och utvecklas och driva för besöksnäringen viktiga frågor.

Kontaktpersoner

Carl Johan Swanson
Kommunikationschef
Carl Johan Swanson