2020-06-16 08:46Pressmeddelande

Besöksnäringen begär förlängning av stödåtgärder

-Det är positivt att reserestriktionerna inom Sverige tagits bort, men krisen för besöksnäringen är fortsatt akut. Minst 30 000 personer har varslats eller förlorat sina anställningar och för att undvika fler konkurser och massarbetslöshet behöver regeringens stödpaket till företagen förlängas, säger Jonas Siljhammar, Visitas VD, i en kommentar.

-Många hotell och konferensanläggningar står tomma, restaurangernas intäkter har sjunkit drastiskt och det råder stor oro inför sommaren på campingar och nöjesparker, avslutar Jonas Siljhammar.

Visita begär därför följande åtgärder från regeringen: 

  • Omställningsstödet behöver gälla även maj och juni

Visita är positiva till förslaget på omställningsstöd för mars och april, men det behöver förlängas så att även maj och juni omfattas. Förlängningen ska vara med samma takbelopp och villkor som under den första perioden.

  • Förlängd nedsättning av arbetsgivaravgifterna

Den tillfälliga nedsättningen behöver förlängas för att inte utsätta företagen för en kostnadschock då krisen fortfarande pågår. Befintlig nedsättning bör således förlängas med de tak och restriktioner på löner som nu gäller. Dock behöver systemet förändras så att inte nedsättningen är beroende av vilken organisationsform företagen valt. 

  • Systemet för hyresreduceringar behöver nyttjas fullt ut samt förlängas

Regeringens lanserade stödpaket kring hyror behöver börja nyttjas i större utsträckning och förlängas över Q3 2020. Det är av största vikt att både privata och offentliga hyresvärdar inser situationens allvar och sitt eget ansvar.Om Visita

Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar cirka 5 400 medlemsföretag med över 7 800 verksamheter. Bland våra medlemmar finns restauranger, hotell, campingar, nöjesparker, vandrarhem, spa-anläggningar, turistbyråer och skidanläggningar. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga uppgift att teckna branschens kollektivavtal, stödja Visitas medlemsföretag i att växa och utvecklas och driva för besöksnäringen viktiga frågor.