2022-06-28 04:00Pressmeddelande

Återhämtningen av utländska sommargäster dröjer

Trots borttagna restriktioner kommer antalet gästnätter på hotell vara 5 procent färre än senaste sommaren utan pandemi. Och det är de utländska gästerna som inte kommit tillbaka. Det visar en prognos från Visita.

Efter två somrar med pandemi och restriktioner som hade stark negativ påverkan på hotellen kan de återigen välkomna gäster utan begränsningar. Men det kommer vara en bit kvar till nivåerna före pandemin (sommaren 2019) och de totala gästnätterna kommer minska med 5 procent under sommaren i år jämfört med 2019, visar en prognos från Visita.

- Den totala återhämtningen dröjer ytterligare eftersom de utländska gästerna ännu inte hittat tillbaka, säger Thomas Jakobsson, chefekonom på Visita.

Enligt prognosen kommer de svenska gästnätterna vara tillbaka på samma nivå som före pandemin samtidigt som nästan var femte utländsk gästnatt kommer saknas (-18 %).

- Även om de utländska gästnätterna mer än dubbleras från förra året är det långt kvar till förpandemiska nivåer. Och återhämtningen går långsammare ju längre ifrån gästerna kommer.

Gästerna på de svenska hotellen har ökat snabbt sedan restriktionerna försvann i februari. Under vissa perioder har de inhemska gästnätterna till och med varit fler än samma period före pandemin.

Omvärldsläget dämpar återhämtningen
Den ökande oron som en följd av kriget i Ukraina, skenande inflation och höjda räntor håller tillbaka uppgången. Men det finns också en stor längtan efter upplevelser.

- Det finns ett uppdämt behov av att gå på konsert, festivaler och andra upplevelser som i praktiken varit förbjuda under de senaste somrarna. Det lockar och ger ett uppsving till hela besöksnäringen, säger Thomas Jakobsson, chefekonom.

 

Hela prognosen finns som bifogad fil nedan.Om Visita

Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar drygt 5 900 medlemsföretag med över 8 400 verksamheter. Bland våra medlemmar finns restauranger, hotell, campingar, nöjesparker, vandrarhem, spa-anläggningar, turistbyråer och skidanläggningar. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga uppgift att teckna branschens kollektivavtal, stödja Visitas medlemsföretag i att växa och utvecklas och driva för besöksnäringen viktiga frågor.