2023-08-31 07:24Pressmeddelande

Antal sålda hotellrum ökade under sommaren

Totalt ökade antalet sålda hotellrum med 1,7% under sommaren 2023 jämfört med sommaren 2022 i Sverige. Och i jämförelse med 2019, innan pandemin, ökade antalet sålda hotellrum med 5,4 procent.

- Trots hög inflation och stigande räntor så är det mycket glädjande att vi kan summera sommaren 2023 som en stark hotellsommar i Sverige. Vi ser att allt fler turister från vårt närområde har hittat tillbaka till Sverige efter pandemin. Den svaga svenska kronan har förstås också varit en bidragande orsak, säger Thomas Jakobsson, chefsekonom på Visita.   

Även augusti var en bra månad i jämförelse med 2022. Under augustis första fyra veckor ökade antalet sålda hotellrum i Sverige med 1,4 procent i jämförelse med augusti 2022. Jämfört med augusti 2019, innan pandemin, så ökar antalet sålda rum med 3 procent.

- Augusti månads siffror bekräftar den starka sommaren men var något lägre än väntat. Vädret har sannolikt bidragit till den utvecklingen. Men trots den starka sommaren så är den ekonomiska osäkerheten mycket stor inför hösten. Företagens lönsamhet pressas av höga inköpspriser, orimliga hyreshöjningar, fortsatt hög inflation samt höga räntor. Dessutom har regeringen höjt arbetsgivaravgiften för unga och planerar ytterligare höjningar samt planerar att göra det svårare att anställa utländsk arbetskraft vilket är mycket bekymmersamt, fortsätter Thomas Jakobsson.

- Trots att fler turister hittat tillbaka till Sverige så saknas fortfarande de långväga turisterna jämfört med innan pandemin. Att Kina nu öppnat upp för gruppresor igen är bra. Men i en stenhård konkurrens om de internationella gästerna behöver Sverige hävda sig ännu bättre för att locka tillbaka de långväga gästerna. Därför behöver anslagen till Visit Sweden öka till åtminstone motsvarande nivå per capita som i våra nordiska grannländer, avslutar Thomas Jakobsson.

Data avser ett urval av 710 hotell i Sverige.
Källa: Benchmarking Alliance

Visita jämför alltid är de fyra första veckorna varje månad. 1 - 28 augusti jämförs med motsvarande veckodagar 2019 och 2022 för att undvika kalendereffekter. Sommaren innebär här 1 juni-28 augusti.


Om Visita

Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar nästan 6 000 medlemsföretag med över 8 500 verksamheter. Bland våra medlemmar finns restauranger, hotell, campingar, nöjesparker, vandrarhem, spa-anläggningar, turistbyråer och skidanläggningar. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga uppgift att teckna branschens kollektivavtal, stödja Visitas medlemsföretag i att växa och utvecklas och driva för besöksnäringen viktiga frågor.


Kontaktpersoner

Dan Jormvik
Pressansvarig
Dan Jormvik
Press- och mediekontakter