2020-10-30 10:35Pressmeddelande

Akut behov av förlängda stöd efter nya restriktioner

De förnyade och förlängda restriktionerna förvärrar besöksnäringens redan oerhört ansträngda situation. För att rädda jobb och företag har Visita idag hemställt hos regeringen om förlängda stödåtgärder.

När regeringen och olika myndigheter nu förnyar och förlänger restriktionerna slår det med oerhörd kraft mot besöksnäringen. Risken ökar för att ännu fler förlorar jobbet och i grunden livskraftiga företag går omkull. För att det inte ska ske är behovet av förlängda stöd akut.

- Regeringens tystnad är oförståelig. Besked om förlängda stöd skulle helst varit på plats igår men det är bråttom för att hejda en ännu större katastrof med fler arbetslösa och företag som går omkull, säger Jonas Siljhammar, vd Visita.

Det handlar framförallt om förlängt omställnings- och permitteringsstöd, som hittills räddat många jobb och företag i denna extrema situation. Dessutom måste möjligheten till anstånd på skatten förlängas.

- Så länge restriktionerna finns kvar måste stöden förlängas. Risken är annars att det inte finns några företag kvar som kan anställa när det vänder och massarbetslösheten blir permanent, säger Jonas Siljhammar.

Coronapandemin och de restriktioner som införts har drabbat den svenska besöksnäringen oerhört hårt. I praktiken har delar av näringen haft näringsförbud i över ett halvår. Nästan 20 000 personer har varslats och minst 24 000 visstidsanställda har förlorat sitt jobb. Till detta ska läggas att över 60 000 har korttidspermitterats. Totalt innebär detta att över hälften av medarbetarna inom näringen är berörda av coronapandemin.

 

 Se bifogad fil för Visitas hemställan till Finansdepartementet.Om Visita

Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar drygt 5 500 medlemsföretag med över 8 200 verksamheter. Bland våra medlemmar finns restauranger, hotell, campingar, nöjesparker, vandrarhem, spa-anläggningar, turistbyråer och skidanläggningar. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga uppgift att teckna branschens kollektivavtal, stödja Visitas medlemsföretag i att växa och utvecklas och driva för besöksnäringen viktiga frågor.