2021-06-23 04:05Nyheter

Elof Lindälvsgymnasiet i Kungsbacka vill kvalitetssäkra utbildningarna mot besöksnäringen

Logga certifierad utbildning.Logga certifierad utbildning.

För att förbättra utbildningarna och säkra att eleverna har rätt kunskaper vid studenten har Elof Lindälvsgymnasiet nu anmält intresse för att kvalitetssäkra skolans utbildningar mot besöksnäringen.

Från millennieskiftet fram till pandemin växte jobben inom hotell, restaurang och andra delar av besöksnäringen tre gånger så snabbt som på den övriga arbetsmarknaden. Näringen skapade årligen tiotusentals jobb. Även om pandemin innebar ett avbrott i den kraftiga jobbtillväxten talar allt för att näringen återigen kommer bli en kraftfull jobbmotor efter pandemin. Behovet av yrkesutbildade medarbetare kommer därför att vara otroligt stort i framtiden. För att säkra att Elof Lindälvsgymnasiet fortsätter ha en bra och branschnära utbildning som ger eleverna rätt kunskaper för arbetslivet vill de ingå i arbetsgivar- och branschorganisationens Visitas kvalitetssäkring.

 -Vi ser en möjlighet att genom kvalitetssäkringen kunna höja kvaliteten på våra utbildningar. Vi vill attrahera eleverna att söka till en kreativ och rolig utbildning samt en bransch som är i behov av utbildad personal, säger Charlotte Costerdal, yrkeslärare och arbetslagsledare.

 Modellen kvalitetssäkrar utbildningarna genom en certifieringsprocess med fokus på att eleverna får relevanta kunskaper som gör de anställningsbara samt att utbildningarna utvecklas i nära samråd med branschens lokala företag. Certifieringen har även ett internationellt perspektiv eftersom besöksnäringen är en bransch som erbjuder jobb över hela världen. Intresset är stort för modellen, och över hälften av landets drygt 120 gymnasieutbildningar har anmält sitt intresse hittills.

- Det är glädjande att Elof Lindälvsgymnasiet visat intresse för certifieringen. Den ökar och stärker attraktiviteten och kvaliteten på deras gymnasieutbildningar och är ett viktigt steg i arbetet med att säkerställa kompetensförsörjningen inom besöksnäringen, säger Peter Thomelius, chef kompetensförsörjning på Visita.

De första utbildningarna kommer att certifieras i december 2021.

Kontaktuppgifter
Charlotte Costerdal, yrkeslärare och arbetsledare, Elof Lindälvsgymnasiet, Kungsbacka. 070-081 84 09.

Mer om Visitas certifiering
Certifieringen ger besöksnäringens företag möjlighet att vara med och påverka utbildningarna och skapa inflytande över innehållet i yrkeskurserna. Tanken är också att modellen ska utvärdera om det finns tillräckliga yrkesfärdigheter för att eleverna ska vara anställningsbara när de avslutar sin utbildning och att certifierade skolor ska kunna genomföra ett yrkesprov som leder till ett gesällbrev. I dagsläget har över hälften av landets utbildningar i totalt 49 kommuner visat intresse för certifieringen. De första utbildningarna kommer att certifieras i december 2021. Liknande kvalitetssäkringar finns även i många andra branscher. Läs mer om certifieringen på
https://visita.se/kompetensforsorjning/kvalitetssakring/ samt om möjligheterna inom besöksnäringen på https://varldensjobb.se/.Om Visita

Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar drygt 5 500 medlemsföretag med över 8 200 verksamheter. Bland våra medlemmar finns restauranger, hotell, campingar, nöjesparker, vandrarhem, spa-anläggningar, turistbyråer och skidanläggningar. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga uppgift att teckna branschens kollektivavtal, stödja Visitas medlemsföretag i att växa och utvecklas och driva för besöksnäringen viktiga frågor.