2024-02-12 08:17Pressmeddelande

Banbrytande pilotprojekt för hållbart och säkert resande i Vindeln

I ett gemensamt samarbete kommer 15 utvalda resenärer från fem olika Vindeln-företag i samarbete med Norrtåg genomföra ett pilotprojekt för säkert och hållbart resande.I ett gemensamt samarbete kommer 15 utvalda resenärer från fem olika Vindeln-företag i samarbete med Norrtåg genomföra ett pilotprojekt för säkert och hållbart resande.

I ett banbrytande samarbete mellan Vindelns Kommun, Norrtåg och de ledande företagen – Rototilt, Tegsnäs Group, Indexator, Vimek, och Cranab – tar Vindeln sikte på att förändra landskapet för hållbara och säkra resealternativ.
Under perioden 12 februari-12 april genomförs ett spännande pilotprojekt som öppnar dörrar för framtidens resande.

Under hösten har aktörerna tillsammans samverkat i det gemensamma projektet Vindeln Innovation Center med temat "Attrahera Flera Människor" för att fler ska vilja bo, leva och verka i Vindelns Kommun. Nyligen samverkade alla tillsammans på Uniadens arbetsmarknadsmässa på Umeå universitet.

Nu kommer även aktörerna samverka kring ett gemensamt pilotprojekt för att skapa möjligheter till nya resvanor för de anställda inom de fem företagen. 15 utvalda resenärer erbjuds att pendla med tåg till och från jobbet. En transfer-lösning med Shuttle-buss från Säfströms Trafik AB från Vindelns resecentrum till Vindeln Innovation Park har tagits fram, finansierat av företagen och Norrtåg, under testperioden.
- Vi är oerhört positiva till att tillsammans ta fram kreativa lösningar på bra förutsättningar hur vi tillsammans kan skapa goda förutsättningar för att, dels locka arbetskraft till våra företag, men även visa fördelarna med ett kollektivt och hållbart resande. Vi hoppas det här projektet kan ge oss svar på gemensamma insatser för att vi ska bli ännu mer attraktiva på arbetsmarknaden, säger Mattias Edin, Chef CNC Maskinbearbetning, Indexator AB.

I december 2023 dubblerade Norrtåg antalet avgångar i vardera riktning mellan Vindeln och Umeå. De nya tidtabellerna kommer blir en viktig pusselbit för att förbättra kollektivtrafiken i regionen och möta resenärernas ökande efterfrågan. En stor förändring i den nya tidtabellen är att alla tåg mellan Vindeln och Umeå numera passerar även Vännäs.
- För oss var det en självklarhet att delta i projektet, säger Josefine Sandin, marknadskoordinator, Vy tåg, operatör för Norrtåg. Vi har gjort stora förändringar i trafikutbudet längst sträckan och hoppas med vårt deltagande i detta samarbete få ringar på vattnet och att fler ser möjligheterna med att pendla mellan Umeå, Vännäs och Vindeln oavsett riktning.


Om Vindelns kommun

Här är livskvalitet en självklarhet och inte ett abstrakt begrepp. Vi alla håller ihop bygden. Här finns plats för eldsjälarna oavsett om de brinner för naturen, byn, idrotten, kulturen eller för sitt företag. I vår bygd finns arbetstillfällen inom kommun, stat och näringsliv. Här finns också goda möjligheter för de som vill starta och driva företag – och de är många. I Vindeln är det enkelt att bygga och bo och livet går ihop. Det är nära till arbetsplatsen både inom och utom kommunen, oavsett om vi reser iväg för dagen eller arbetar digitalt. När vi kommer hem efter arbetsdagens slut väntar ett rikt fritids- och kulturutbud.


Kontaktpersoner

Niklas Westman
Kommunikatör
Niklas Westman