2018-12-11 13:44Pressmeddelande

Vallonien - malm och metall under industrialismen

Foto: Fotografiska museet Charleroi

Foto: Fotografiska museet Charleroi

Uppland och Vallonien. Två regioner som länge präglats av sin bergs- och metallindustri.  Den 9 november invigs en fotoutställning på Upplandsmuseet med vackra svartvita fotografier av den vallonska industrin under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Från en glansfull tid då dess produkter och tekniska entreprenörskap erövrade världen.  

Fotografierna är tagna av olika anledningar och av olika fotografer. De låter besökaren komma nära både människorna och maskinerna och ger en föreställning om den region som gav Uppland och Sverige mästersmeder och teknologi redan under 1600-talet.  

Vallonien var en av de största ekonomiska regionerna i världen. Kända för sin tekniska kunskap var vallonska metall- och verkstadsföretag väl etablerade runt om i världen.  
- Jag tycker att bilderna säger något mycket intressant om den industriella utvecklingen. Råvarorna, kol och malm, var grundförutsättningarna men sedan tog högteknologiska verkstadsföretag över allt mer, precis som i Sverige, säger Per Lundgren, industrihistorisk expert på Upplandsmuseet. 

De fantastiska fotografierna är från en industri och region som har så många paralleller till Uppland är spännande att se. Det finns stora likheter och skillnader med utvecklingen i Sverige. Men besökaren kan också få fascineras över de vackra bilderna och deras berättelser.  

-Utöver samlingens värde som en del av industrihistorien och länken till Uppland, så är den mänskliga dimensionen i fotografierna slående. Människorna i porträtten känns så bekanta, så nära oss. Ett fotografiskt arbete av otrolig modernitet säger Hugo Brauwens, Belgiens ambassadör i Sverige 

Utställningen är producerad av Atelier de l’Imagier i samarbete och med finansiering av Wallonie-Bruxelles International. 

Utställningen pågår mellan den 9 november 2018–24 februari 2019 på Upplandsmuseet

 


Om Upplandsmuseet

Upplandsmuseet är länsmuseum för Uppsala län med ca 60 anställda vi har en bred kompetens med experter inom arkeologi, forskning, hemslöjd, samlingar, utställning, pedagogik och kulturmiljö. Tillsammans vill vi berätta hela historien om människorna i Uppland! Vårt uppdrag är att värna om och spegla en levande och engagerande kulturhistoria som ställer frågor om nutid och framtid. Vår verksamhet finns på många platser i vår region. I Akademikvarnen, vårt museum mitt i Uppsala visar vi utställningar, har program och visningar. Professorsvåningen i Walmstedtska gården är en bevarad kulturhistorisk stadsmiljö från 1800-talet där vi har visningar och program. Friluftsmuseet Disagården i Gamla Uppsala visar hur bönder levde på den uppländska landsbygden under 1800talet

Kontaktpersoner

Maria Ljunggren
utställningschef
Maria Ljunggren