2023-09-14 05:33Pressmeddelande

Upplandsmuseet stänger för att bygga en ny, stor utställning

Bilden visar Upplandsmuseets fasad vid Fyrisån i Uppsala.Upplandsmuseet i huset Akademikvarnen kommer att hålla stängt i ca sex månader från 2 oktober 2023. Bild från Kulturnatten 2023. Foto Martin Testorf/Upplandsmuseet.

Upplandsmuseet bjuder in till en programhelg 30 september och 1 oktober 2023 för att sedan hålla stängt i ca sex månader. Då bygger vi en ny utställning om Upplands historia och samtidigt utförs fastighetsförbättringar.

Sista helgen innan stängningen slår Upplandsmuseet på stort med visningar, runstensverkstad, föredrag och utförsäljning i museibutiken med rabatterade priser. Denna helg blir också sista chansen att se utställningen Kungen och Uppland och runstensutställningen Tyde den som kan, som blir en vandringsutställning och börjar sin turné på Gamla Uppsala museum.

All publik verksamhet i huset kommer att vara stängd under ombyggnaden, från och med 2 oktober 2023.

– Kom hit på stängningshelgen, sedan ses vi inte här på ett tag, säger länsmuseichef Stefan Lundblad. Eftersom det inte går att ha en bra besöksupplevelse och god arbetsmiljö under ombyggnaden, håller vi stängt för att sedan öppna igen med full kraft och nya berättelser om Uppland.

Under stängningstiden erbjuder Upplandsmuseet publik verksamhet på andra platser och digitalt.

Renoverad ventilation i Akademikvarnen

Upplandsmuseet ligger i det k-märkta huset som kallas Akademikvarnen på Kvarnholmen intill Fyrisån vid S:t Eriks torg i Uppsala. Kvarnen byggdes år 1760 och malde med vattenkraft från Fyrisån fram till 1946. Det byggdes om till museum 1959. I samband med stängningen utförs förbättringar i fastighetens ventilation.

Upplandsmuseet stänger – men kvarnen maler på

Upplandsmuseets utställning Vårt Uppsala, som många av länets invånare sett, är redan nedtagen och kommer att bytas ut. Till våren 2024 öppnar en ny utställning i två våningsplan om Upplands historia med fler föremål ur museets samlingar.

 


Om Upplandsmuseet

Upplandsmuseet är länsmuseum för Uppsala län med ca 60 anställda vi har en bred kompetens med experter inom arkeologi, forskning, hemslöjd, samlingar, utställning, pedagogik och kulturmiljö. Tillsammans vill vi berätta hela historien om människorna i Uppland! Vårt uppdrag är att värna om och spegla en levande och engagerande kulturhistoria som ställer frågor om nutid och framtid. Vår verksamhet finns på många platser i vår region. I Akademikvarnen, vårt museum mitt i Uppsala visar vi utställningar, har program och visningar. Gamla Uppsala museum ligger vid de tre monumentala Kungshögarna. Gamla Uppsala museum presenterar platsens sägenomspunna historia. Friluftsmuseet Disagården i Gamla Uppsala visar hur bönder levde på den uppländska landsbygden under 1800-talet. Professorsvåningen i Walmstedtska gården är en bevarad kulturhistorisk stadsmiljö från 1800-talet där vi har visningar och program.


Kontaktpersoner

Martin Testorf
Kommunikatör
Martin Testorf
Stefan Lundblad
Landsantikvarie och länsmuseichef
Stefan Lundblad